PHÁP LUẬT
Cập nhật 17:00 | 22/11/2019 (GMT+7)
.

Quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học, công nghệ

22:56 | 15/06/2019
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Nghị định này quy định đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, cá nhân, tổ chức phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau: Tước quyền sử dụng có thời hạn từ 1 đến 3 tháng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh, Giấy phép chuyển giao công nghệ, giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá, giám định công nghệ. Ngoài ra còn hình thức phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Ngoài các biện pháp trên, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau: Buộc cải chính thông tin sai sự thật; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; buộc hủy bỏ hồ sơ, tài liệu có số liệu, nội dung sai sự thật; buộc hủy bỏ báo cáo sai sự thật về tiến độ, nội dung, kết quả nghiên cứu; buộc hoàn trả số tiền đã chiếm dụng bất hợp pháp; buộc nộp lại số tiền đã sử dụng sai mục đích, sử dụng trùng lặp…

Nghị định quy định các mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm cụ thể. Chẳng hạn, phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với thành viên hội đồng khoa học và công nghệ công bố, cung cấp thông tin liên quan đến quá trình đánh giá, nhận xét và kết quả tư vấn khi chưa được sự cho phép của cơ quan quyết định thành lập hội đồng; phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi không báo cáo đại diện chủ sở hữu nhà nước về kết quả khai thác, chuyển giao hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ…; phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng đối với một trong các hành vi sử dụng, công bố số liệu, quy trình công nghệ, thông tin liên quan đến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ thuộc quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức khác để hoàn thiện, phát triển công nghệ nhằm thương mại hóa, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ mà chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức đó…

N. Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang