PHÁP LUẬT
Cập nhật 16:35 | 22/11/2019 (GMT+7)
.

Hải Phòng: Cải cách hành chính, giảm phiền hà cho dân và doanh nghiệp

23:15 | 16/06/2019
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình cho biết, thời gian qua công tác cải cách hành chính (CCHC) của thành phố Hải Phòng đã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH của thành phố.

Theo báo cáo của UBND thành phố, chỉ số CCHC năm 2018 đạt 83,68 điểm, xếp vị trí thứ 5/63; chỉ số đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức thành phố xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đạt tỷ lệ 90,86% người dân và tổ chức hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính thành phố.

Những tháng đầu năm, UBND thành phố công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2018 gồm 85 văn bản; công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 đối với 882 văn bản do HĐND, UBND thành phố ban hành. Trong đó 455 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; 427 văn bản còn hiệu lực; 38 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần; 82 văn bản cần bổ sung, thay thế, bãi bỏ.

Để thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thành phố đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn. 100% các sở, ngành, UBND quận, huyện đã xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với hơn 500 đại biểu là lãnh đạo phụ trách Bộ phận Một cửa của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện; lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức cho cán bộ, công chức và viên chức ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Ngoài ra, UBND thành phố đang tiếp tục nâng cấp, tích hợp các tính năng của hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến. Từ ngày 1.1 - 24.5.2019 đã có 151.946 hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công thành phố, có 156.895 hồ sơ đã giải quyết, 149.642 hồ sơ đã trả kết quả cho công dân.

Thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ, nội dung trong Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 27.2.2018 của UBND thành phố về triển khai Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 9.1.2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh thực hiện Đề án Chính quyền điện tử, Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử các cấp, các ngành; vận hành hiệu quả phần mềm Một cửa Điện tử và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện công bố Chỉ số CCHC và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp năm 2018 của đơn vị mình; phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2019 trên địa bàn; kiểm tra công tác CCHC và trách nhiệm thi hành công vụ của người đứng đầu địa phương, đơn vị; đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Tin và ảnh: Bùi Linh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang