PHÁP LUẬT
Cập nhật 22:03 | 29/03/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Nhiều đầu mối, thêm thủ tục

08:51 | 30/06/2019
Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ, việc có nhiều cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ; cũng như yêu cầu các doanh nghiệp (DN) đăng ký lại giấy chứng nhận theo văn bản mới là những vấn đề được cộng đồng DN cho rằng chưa hợp lý, dễ dẫn đến sự tùy tiện, nảy sinh thủ tục hành chính.

Điều 3.1 của dự thảo hiện quy định tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động tùy vào lĩnh vực mà nộp hồ sơ tại một trong bốn đơn vị gồm: Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi. Việc chia thành 4 lĩnh vực với 4 cơ quan như vậy sẽ khiến việc thực hiện thủ tục hành chính trở nên rất phức tạp, không phù hợp với tinh thần cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân và DN. Ví dụ, một tổ chức xin phép cung cấp dịch vụ chứng nhận trong lĩnh vực trồng trọt có thể sẽ nộp nhầm đến Tổng cục Lâm nghiệp, hoặc khi có một lĩnh vực nào đó chưa rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau thì rất dễ dẫn đến tình trạng đùn đẩy, không cơ quan nào chịu nhận hồ sơ. Hơn nữa, 4 lĩnh vực được ghi trong dự thảo lại không khớp với các lĩnh vực được ghi trong các tiêu chuẩn kỹ thuật. Cụ thể, Phần 4 của Tiêu chuẩn 11041 (yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ) chỉ chia 3 lĩnh vực là chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản, còn Tiêu chuẩn 12134 (nông nghiệp hữu cơ - yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận) lại chia 4 lĩnh vực gồm chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản và chế biến.

Trước đề xuất này, đại diện nhiều DN cho rằng, cơ quan soạn thảo quy định theo hướng chỉ có một đầu mối nhận và trả hồ sơ (có thể phân công cho một cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn như Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường hay Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản…); còn việc gửi, lấy ý kiến giữa các cơ quan trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là công việc nội bộ của cơ quan nhà nước, DN không cần phải thay đổi địa điểm nộp hồ sơ, trả kết quả.

Dự thảo đưa ra thủ tục hành chính tương đối phức tạp, với sự tham gia của nhiều đơn vị trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thực tế cho thấy, khi các cơ quan nhà nước phải lấy ý kiến của nhau hoặc phụ thuộc vào cơ quan khác khi làm thủ tục sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng chậm, quá thời hạn xử lý thủ tục hành chính; các cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận và trả hồ sơ vẫn lấy lý do là phải đợi cơ quan khác trả lời thì mới trả lời DN được. Để bảo đảm được thời gian thực hiện thủ tục hành chính, nhiều chuyên gia cho rằng, dự thảo nên quy định theo hướng: Quá thời hạn lấy ý kiến nếu cơ quan được lấy ý kiến không phản hồi thì được xem là đồng ý và phải chịu trách nhiệm liên đới khi chậm trả lời việc lấy ý kiến hoặc chậm trả kết quả cho DN.

Cũng là một đề xuất thu hút được nhiều ý kiến của DN, Điều 3.3 dự thảo đã yêu cầu tất cả các tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp phải cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ. Quy định này không hợp lý vì đã đặt ra nghĩa vụ hành chính có tính hồi tố đối với các tổ chức đã được cấp phép.

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang