PHÁP LUẬT
Cập nhật 08:19 | 09/12/2019 (GMT+7)
.
Sổ tay

Đánh giá hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

07:53 | 19/07/2019
Năm 2020 là năm cuối kết thúc triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2020. Việc sớm tổ chức đánh giá hiệu quả của hoạt động này thông qua các mô hình được triển khai thí điểm tại các địa phương, đồng thời đổi mới cách tiếp cận nhu cầu pháp lý của doanh nghiệp là những vấn đề đặt ra.

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thời gian qua đã bước đầu có những kết quả tích cực, nhất là trong việc triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; đặc biệt góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đạt được trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Chương trình này vẫn còn không ít hạn chế như, một số hoạt động chưa được thực hiện xong, một số công việc đã hoàn thành nhưng chưa tạo được kết quả bền vững... Đáng chú ý, đến thời điểm này, vẫn còn một số bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh chưa ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP của Chính phủ.  

Từ thực tiễn triển khai Chương trình cho thấy, có rất nhiều hình thức, mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp có tính chất điển hình trên toàn quốc đã được tổ chức thành công. Các mô hình này cần được hoàn thiện và nhân rộng. Bởi, việc xây dựng và đưa vào hoạt động các mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bước đầu đã tạo ra các “điểm sáng”, hình thành các mô hình hiệu quả. Bên cạnh đó, các bộ ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Tư pháp cần nghiên cứu đổi mới xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp từ mô hình quản lý theo kết quả và hướng tới nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan nhà nước. Mô hình quản lý theo kết quả đã được áp dụng ở nhiều địa phương và trong xu hướng hiện nay đều gắn với các chỉ số đo lường chất lượng quản trị địa phương như PCI, PAPI, ICT Index, SIPAS và các nhóm chỉ số theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 thích ứng với các địa phương. Thông qua khảo sát, đánh giá cũng như những khó khăn và kiến nghị của doanh nghiệp được phản chiếu qua các chỉ tiêu, chỉ số đo lường… các bộ, ngành, địa phương cũng sẽ đánh giá được nhu cầu trợ giúp pháp lý của doanh nghiệp. Từ việc đánh giá đúng nhu cầu của doanh nghiệp sẽ có được kết quả tốt trong việc triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp. 

Đình Khoa
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang