PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:25 | 23/02/2020 (GMT+7)
.
Hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân

Thiết lập cơ chế phối hợp, tăng cường giám sát

08:42 | 11/08/2019
Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 trong đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2018 - 2019, chính sách bảo hiểm y tế đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận với con số trên 83,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 88,5% dân số. Dù vậy, để tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vẫn còn không ít rào cản cần có sự đồng lòng quyết tâm từ các địa phương, cơ sở.

Nhiều địa phương “lơ là”

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có báo cáo gửi Bộ Y tế để tổng hợp gửi Chính phủ về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 trong đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về (BHYT), tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2018 - 2019 của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH). Theo đó, giai đoạn 2018 - 2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của ngành tại Trung ương và chỉ đạo toàn ngành thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định tại BHXH các tỉnh, thành phố. Đồng thời, tăng cường thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, xử phạt các đơn vị trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, theo quy định của pháp luật… Chính vì vậy, tính đến hết năm 2018, toàn quốc đã có trên 83,5 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT, 88,5% dân số, vượt và hoàn thành trước mục tiêu theo Nghị quyết số 68/2013/QH13 (giao đến năm 2020 đạt ít nhất 80% dân số tham gia BHYT), đồng thời cũng vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg là 3,3%. Trong đó, đối tượng tham gia BHYT,  hộ gia đình đạt 15,7 triệu người, tăng gần 1 triệu người so với năm 2017 (tương đương tăng 6,3%).

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách về BHYT, là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức tới nhiệm vụ này, coi công tác tuyên truyền chính sách BHYT, là nhiệm vụ riêng của ngành BHXH. Bên cạnh đó, còn một số bất cập, chưa thống nhất của pháp luật BHYT như: Vướng trong xác định giá trị thẻ BHYT, của người lao động khi người sử dụng lao động nợ tiền đóng BHYT; chưa có chế tài xử phạt người không tham gia BHYT, dù quy định là bắt buộc; khó khăn trong thực hiện tham gia bảo BHYT, với người lao động có yếu tố nước ngoài…

Đáng chú ý, mặc dù tỷ lệ tham gia BHYT tăng hàng năm, nhưng trong từng nhóm đối tượng, vẫn tồn tại những khó khăn trong việc phát triển. Cụ thể, đối với doanh nghiệp, còn tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHYT. Đối với học sinh, sinh viên, tỷ lệ tham gia BHYT của nhóm học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề chưa cao. Về BHYT, theo hộ gia đình, chưa có chế tài bắt buộc tham gia. Chính vì vậy, việc triển khai lộ trình BHYT, hướng đến toàn dân vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức.

Cần giải pháp đồng bộ

Thực tế cho thấy, truyền thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa các chính sách, pháp luật về BHYT đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, trên thực tế, các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về BHYT, tại các địa phương chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, chưa sâu rộng tới các nhóm đối tượng, các cụm dân cư. Trong khi đó, chưa có cơ chế hỗ trợ các hội, đoàn thể tại địa phương tham gia tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT, cũng như chưa có cơ chế phát huy vai trò của tuyên truyền miệng gắn với vai trò của các báo cáo viên và vai trò của các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Nguồn kinh phí dành cho tuyên truyền còn bị hạn chế, hoặc chưa có cơ chế để sử dụng kinh phí phục vụ cho hoạt động đặc thù như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật, chính sách về BHYT, sản xuất các tiểu phẩm hoặc phim chuyên đề về BHYT…

Trước những khó khăn, hạn chế trên, để hướng tới mục tiêu BHYT tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tham gia BHYT chưa cao. Cùng với đó, để áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 trong xử lý hình sự các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định; các bộ, ngành liên quan sớm ban hành Thông tư hướng dẫn; Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cần ban hành Nghị quyết hướng dẫn nội dung này.

Cùng với đó, nhiều chuyên gia cho rằng, cần hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách về BHYT, đặc biệt là chính sách hỗ trợ tham gia BHYT, đối với người lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp tham gia BHYT. Xây dựng cơ chế quản lý Quỹ BHYT, hiệu quả, phòng chống lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT. Theo đó, phải xây dựng cơ chế phối hợp nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách về BHYT. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách và pháp luật của BHXH, BHYT để người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị hiểu về lợi ích, trách nhiệm và quyền lợi, chủ động tích cực tham gia BHYT.

Bảo Anh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang