PHÁP LUẬT
Cập nhật 08:57 | 22/02/2020 (GMT+7)
.

Một số địa phương chưa hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

07:51 | 21/08/2019
Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị báo cáo về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Tổng cục Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 20.8 tại Hà Nội.

Báo cáo việc triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch cho thấy, thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện theo quy định pháp luật đất đai… Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, về việc lập kế hoạch sử dụng đất đai giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh, hiện chưa có nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch nên chưa đủ cơ sở để các địa phương có kế hoạch triển khai thực hiện. Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện, mặc dù Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch đã quy định cho phép áp dụng Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và các văn bản quy định chi tiết của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 đến thời điểm ngày 1.7.2019. Tuy nhiên, một số địa phương chưa hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện xong trước ngày 1.7.2019. Đặc biệt, đối với 5 tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Nam, Bến Tre, Cà Mau chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh nên không có căn cứ để điều chỉnh quy hoạch cấp huyện và lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện theo quy định…

Để khắc phục tình trạng trên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị các đơn vị cần sớm rà soát các văn bản để gỡ vướng, qua đó thống nhất việc hướng dẫn cho các địa phương, nhanh chóng triển khai thực hiện áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp.

Tin và ảnh: Bảo Hân
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang