PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:25 | 23/02/2020 (GMT+7)
.
Thúc đẩy quyền trẻ em

Cần sự vào cuộc của toàn xã hội

07:27 | 22/08/2019
Mặc dù công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã đạt được nhiều kết quả, song trên thực tế vẫn còn một bộ phận trẻ em đang bị bạo hành, xâm hại, bị bạo lực theo chiều hướng gia tăng cả về số vụ và tính chất ngày càng nghiêm trọng. Bạo lực và xâm hại trẻ em không chỉ gia tăng từ ngoài xã hội mà ngay trong chính gia đình, trường học. Chính vì vậy, việc đưa Luật Trẻ em vào đời sống cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên theo đánh giá, các văn bản hướng dẫn Luật Trẻ em vẫn còn hạn chế, việc thực thi Luật Trẻ em, Luật Thanh niên chưa được cấp huyện, xã quan tâm đúng mức.

Chưa quan tâm đúng mức

Thời gian qua, Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã tham mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 đề án: Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025, Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 và Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025.

Sau 2 năm soạn thảo và lấy ý kiến rộng rãi, Luật Trẻ em được Quốc hội Khóa XIII thông qua ngày 5.4.2016. Theo đó, một trong những điểm mới nổi bật trong Luật Trẻ em 2016 là quy định cụ thể các nội dung về các cấp độ bảo vệ trẻ em (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp) và trách nhiệm thực hiện; cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; chăm sóc thay thế; các biện pháp bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng. Ngày 1.6.2017, Luật Trẻ em đã chính thức có hiệu lực, tuy nhiên hiện tại, Luật vẫn chưa thực sự đi vào đời sống, trở thành công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của trẻ em.

Báo cáo về việc triển khai Luật Trẻ em, đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, hàng năm, thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về trẻ em và trách nhiệm của thường trực Ủy ban Quốc gia về trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện Luật Trẻ em và các chương trình, đề án, dự án về trẻ em đã được phê duyệt; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về trẻ em được đẩy mạnh chỉ tính riêng trong năm 2018, Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra giám sát việc thực hiện quyền trẻ em ở 4 tỉnh: Lào Cai, Điện Biên, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Thông qua kiểm tra, giám sát nắm bắt thực tiễn triển khai tại cơ sở kịp thời định hướng những chủ trương, nội dung mới, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; ghi nhận và nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện luật. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, dù các văn bản hướng dẫn cơ bản đã hoàn thiện nhưng việc tổ chức thực hiện chưa hiệu quả. Ví dụ như chính trẻ em chưa nhận thức được đầy đủ về quyền của mình. Các văn bản hướng dẫn luật chưa được cán bộ ở cơ sở quan tâm, vấn đề Luật Trẻ em, Luật Thanh niên chưa được cấp huyện, xã quan tâm đúng mức. Báo cáo việc thực hiện Luật Trẻ em, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho biết, kinh phí thực hiện các hoạt động bảo đảm quyền được vui chơi giải trí, phòng, chống đuối nước tai nạn thương tích cho trẻ em chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Nhận thức của các cấp chính quyền, các thành viên trong gia đình về quyền được vui chơi giải trí cho trẻ em chưa đầy đủ. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình thiếu về số lượng, kinh nghiệm, chưa có đội ngũ cộng tác viên cơ sở.

Cụ thể hóa trách nhiệm cấp cơ sở

Thực tế, sau gần 2 năm Luật có hiệu lực nhưng nhận thức của một số cấp ủy Đảng, lãnh đạo một số cơ quan đơn vị về công tác trẻ em còn hạn chế, chưa thực sự quan tâm, đầu tư, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác trẻ em gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Tại cơ sở, đội ngũ cán bộ văn hóa - xã hội cấp xã phải thực hiện nhiều đầu việc nên không thể tập trung, đầu tư vào công tác trẻ em. Để triển khai tốt hơn nữa Luật Trẻ em 2016, trong thời gian tới, các đại biểu cho rằng, cần kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định ban hành quy hoạch tổng thể phát triển các cơ sở văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em giai đoạn 2020 - 2030, định hướng đến năm 2050. Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em cần tăng cường phối hợp liên ngành trong triển khai các chương trình về trẻ em.

Để triển khai có hiệu quả Luật Trẻ em, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết, dự kiến trong năm nay, Bộ sẽ hoàn thiện hướng dẫn hoạt động của ban điều hành, ban bảo vệ trẻ em các cấp, đồng thời, rà soát các văn bản pháp luật liên quan, chuẩn bị kiến nghị gửi tới các cơ quan, đoàn giám sát, tập hợp những vấn đề đã đôn đốc các đơn vị, cơ quan thực hiện làm cơ sở báo cáo Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Về các vấn đề xã hội và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ của QH. “Hiện nay, nguồn lực dành cho công tác trẻ em ở cấp Trung ương ít, ở địa phương càng ít hơn, chủ yếu phải thực hiện lồng ghép trong các chương trình có liên quan. Chính vì vậy, hiệu quả triển khai chính sách về trẻ em cũng như Luật Trẻ em chưa hiệu quả. Do đó, trách nhiệm bảo vệ chăm sóc trẻ em phải được cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các địa phương một cách cụ thể. Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch phối hợp với các bộ, ngành giải quyết các vấn đề bạo lực xâm hại trẻ em, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em làm con nuôi...” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh.

Bảo Anh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang