PHÁP LUẬT
Cập nhật 14:15 | 29/05/2020 (GMT+7)
.

Xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

19:44 | 16/09/2019
Đó là một trong những nội dung được thể hiện trong Kế hoạch số 4312/KH-BNV do Bộ Nội vụ vừa ban hành về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đồng thời, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, từng bước đẩy lùi tham nhũng.

Ngoài ra, Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc triển khai thực hiện. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải đề cao trách nhiệm cá nhân, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực trên từng cương vị công tác để góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch. Đồng thời, việc thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch phải có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tránh hình thức và phải bám sát các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch cũng đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp. Theo đó, một trong những giải pháp được chú trọng là tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân và doanh nghiệp theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp để giải quyết thực chất, dứt điểm; kịp thời đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với những bất cập trong quy định của pháp luật; thực hiện công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo quy định.

Tin và ảnh: Bảo Hân
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang