PHÁP LUẬT
Cập nhật 16:52 | 31/05/2020 (GMT+7)
.

Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản đã được cắt giảm

16:00 | 09/10/2019
Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo Khoa học Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghệ 4.0 do Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức sáng ngày 9.10 tại Hà Nội.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Nguyễn An Tiêm cho biết: sau hơn 10 năm quán triệt, thực hiện đưa Chỉ thị vào cuộc sống, công tác thể chế hóa, xây dựng pháp luật được đẩy mạnh. Luật Xuất bản đã qua 3 lần sửa đổi, bổ sung với mục tiêu tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, bảo đảm tính thống nhất trong quá trình thực thi luật, đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước. Cụ thể, qua các lần sửa đổi, bổ sung, Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước đã ban hành một số hệ thống văn bản dưới Luật để cụ thể hóa các quy định Luật Xuất bản, tạo hành lang pháp lý để hoạt động xuất bản phát triển ổn định, đúng định hướng, và đã đạt được một số kết quả: việc xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật ngày càng hoàn chỉnh, các cơ quan quản lý Nhà nước về xuất bản cũng từng bước đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, xây dựng được nhiều mô hình mới, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính. Theo đó đã có nhiều thủ tục hành chính trong cấp phép, in cấp được cắt giảm, góp phần giảm tối đa thời gian, chi phí của các nhà xuất bản, doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm.…

Tuy nhiên, trước những yêu cầu, đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản và kinh doanh xuất bản cần được cải cách, chuyển đổi sâu sắc hơn nhằm đưa ngành xuất bản Việt Nam phát triển mạnh và bền vững, đặc biệt đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghệ 4.0.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề: công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản và kinh doanh xuất bản là yêu cầu cấp thiết và căn bản của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; làm rõ tính chất đặc thù của hoạt động xuất bản đặt ra những yêu cầu gì trong công tác cải cách thủ tục hành chính và áp dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính; phản ánh, đề xuất bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các văn bản pháp quy về cải cách hành chính phù hợp điều kiện thực tế của ngành Xuất bản, chỉ rõ những chồng chéo, bất cập trong một số Thông tư, Nghị định và cả trong Luật để tập trung sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp luật, tạo điều kiện cho các nhà xuất bản và công ty phát hành thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong giai đoạn hiện nay…

Hội thảo khoa học “cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành nhằm đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghệ 4.0” nhằm cung cấp những luận cứ khoa học quan trọng và cơ sở thực tiễn của hoạt động xuất bản và kinh doanh xuất bản phẩm cho các cơ quan chỉ đạo, quản lý Nhà nước xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách cho phù hợp với tính đặc thù của ngành và yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 để giúp ngành xuất bản không ngừng phát triển theo kịp sự phát triển của khu vực và thế giới.

Tin và ảnh: Bảo Hân
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang