PHÁP LUẬT
Cập nhật 13:30 | 23/02/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Khi quy định xa rời thực tế

08:19 | 12/10/2019
Mặc dù, có quy định trách nhiệm của các bên trong việc vận chuyển chất thải nguy hại song tính khả thi của các văn bản này hầu như là không phát huy được trên thực tế. Chính vì thế, việc phát hiện, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại thông thường được phát hiện thông qua các hoạt động kiểm tra giao thông.

Liên quan đến việc vận chuyển chất thải nguy hại, Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu quy định, việc ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với các chủ nguồn thải chất thải nguy hại trên địa bàn hoạt động được ghi trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại; tiếp nhận, vận chuyển, xử lý số lượng, loại chất thải nguy hại bằng các phương tiện, hệ thống, thiết bị được phép theo đúng nội dung hợp đồng, chứng từ chất thải nguy hại và giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

Để hướng dẫn cụ thể quy định này, Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT quy định chủ xử lý chất thải nguy hại thực hiện biện pháp quản lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với hoạt động của phương tiện vận chuyển không chính chủ trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại; báo cáo Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thay đổi nội dung, gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng bàn giao phương tiện vận chuyển không chính chủ trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện việc thay đổi, gia hạn hoặc chấm dứt.

Quy định tưởng chừng như đã rõ, song các quy định về chủ xử lý chất thải về vận chuyển chất thải mới chỉ dừng lại ở việc “chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với hoạt động của phương tiện vận chuyển không chính chủ trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại”, nhưng còn chịu trách nhiệm như thế nào, hình thức ra sao thì hiện nay pháp luật vẫn chưa quy định rõ ràng.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 2, Điều 8, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT thì “Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải có hệ thống định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin trực tuyến để xác định vị trí và ghi lại hành trình vận chuyển chất thải nguy hại”. Thực tiễn quá trình thực hiện Thông tư 36/2015 cho thấy, quy định phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải có hệ thống vệ tinh GPS chưa phù hợp với thực tế. Bởi lẽ, “hệ thống định vị vệ tinh GPS” ở Việt Nam là một khái niệm còn khá mới mẻ đối với các chủ thể tiến hành những hoạt động liên quan đến chất thải nguy hại; hoặc nếu có được trang bị đầy đủ hệ thống định vị thì quy định này sẽ khó được thực hiện trên thực tế vì khi phương tiện đi đến những địa điểm không có kết nối mạng, hay mạng không ổn định sẽ không thể cập nhật và nắm bắt được chính xác quá trình vận chuyển chất thải nguy hại.

Không chỉ dừng lại ở việc chưa phù hợp với điều kiện thực tế, mà các quy định liên quan đến xử lý chất thải nguy hại còn thiếu các hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn cụ thể, khiến cho việc áp dụng lung tung. Chẳng hạn, Khoản 2, Điều 8, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP quy định, các phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải được ghi trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại”. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn dẫn chiếu để xác định “đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại” thì sau 3 năm Nghị định số 38/2015/NĐ-CP đi vào cuộc sống thì vẫn chưa được quy định cụ thể.

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang