PHÁP LUẬT
Cập nhật 15:41 | 28/02/2017 (GMT+7)
.

Ban hành Nghị định về bình đẳng giới

26/05/2009
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, quy định chi tiết thi hành Luật Bình đẳng giới.

Theo Nghị định, đối tượng điều chỉnh của nghị định là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, gia đình và công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức nước ngoai hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Nghị định quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới; về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; về các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; chính sách hỗ trợ nữ cán bộ, công chức, viên chức; hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nghị định Quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới có hiệu lực thi hành từ ngày 15.7.2009.

PV

Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
08:36 05/10/2013
Phí bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là khoản tiền tổ chức tham gia BHTG phải nộp cho tổ chức BHTG để bảo hiểm cho tiền gửi của người được BHTG tại tổ chức tham gia BHTG. Đây là loại phí có tính chất bắt buộc đối với tổ chức tham gia BHTG để thực hiện chính sách BHTG. Mục tiêu của việc thu phí BHTG là nhằm hình thành nguồn quỹ BHTG có sẵn để xử lý đổ vỡ ngân hàng và thực hiện mục tiêu bảo vệ người gửi tiền.
Quay trở lại đầu trang