PHÁP LUẬT
Cập nhật 19:10 | 26/05/2018 (GMT+7)
.

Ban hành Nghị định về bình đẳng giới

26/05/2009
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, quy định chi tiết thi hành Luật Bình đẳng giới.

Theo Nghị định, đối tượng điều chỉnh của nghị định là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, gia đình và công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức nước ngoai hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Nghị định quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới; về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; về các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; chính sách hỗ trợ nữ cán bộ, công chức, viên chức; hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nghị định Quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới có hiệu lực thi hành từ ngày 15.7.2009.

PV

Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang