ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 23:04 | 06/06/2020 (GMT+7)
.

Làm giàu trên quê hương

08:34 | 26/05/2015
Mặc dù xuất phát điểm thấp, gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, sau gần 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được kết quả khá toàn diện.

Không còn xã trắng doanh nghiệp

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ cốt lõi, trọng tâm được các cấp chính quyền huyện xác định khi bắt tay xây dựng NTM. Chính vì thế, công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo được thực hiện thường xuyên. Việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở được thực hiện kịp thời đã tạo ra phong trào mạnh mẽ trong toàn huyện. Chỉ tính 4 tháng đầu năm 2015, huyện đã phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cấp sổ tay chính sách, CD, bộ tiêu chí NTM tỉnh, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư mẫu đến tận cán bộ thôn, xóm. Các phòng, ngành đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 13 lớp tập huấn về kỹ năng điều phối và tư vấn xây dựng mô hình trong NTM; xây dựng, quản lý và bảo trì giao thông nông thôn phục vụ Chương trình NTM cho cấp huyện... với hơn 1.730 lượt người tham gia. Cùng với đó, các xã đã chủ động tổ chức tập huấn các nội dung về kỹ thuật chăn nuôi cây con giống mới, như liên kết với Công ty Khoáng sản Thương mại Hà Tĩnh tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi lợn; tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật chế biến nước mắm ứng dụng năng lượng mặt trời; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu…

Song song việc phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đặc biệt, huyện kịp thời hoàn chỉnh điều chỉnh quy hoạch chăn nuôi tập trung và quy hoạch 3 loại rừng ven biển; chỉ đạo các xã cụ thể hóa đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM vào Nghị quyết Đại hội đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất. Trong những tháng đầu năm 2015, toàn huyện thành lập mới 11 mô hình lớn, 7 mô hình vừa, 33 mô hình nhỏ. Trong đó có 42 mô hình chăn nuôi; 2 mô hình trồng trọt; 7 mô hình thủy sản... nâng tổng số mô hình có hiệu quả lũy kế từ năm 2011 đến nay lên 497 mô hình. Cuối năm 2014 và 4 tháng đầu năm 2015, huyện đã xây mới, nâng cấp, mở rộng 6 mô hình nuôi lợn nái ngoại từ 300 con trở lên ở Cẩm Quang, Cẩm Dương, Cẩm Minh, Cẩm Sơn, Cẩm Lạc và thị trấn Cẩm Xuyên. Đặc biệt, một số mô hình tiêu biểu được thành lập mới như: mô hình nuôi lợn nái ngoại ở Cẩm Sơn, Cẩm Dương, Cẩm Minh; mô hình nuôi lợn thương phẩm có liên kết ở Cẩm Huy... Thành lập mới 101 tổ hợp tác, 11 hợp tác xã và 15 doanh nghiệp. Đến nay, toàn huyện có 133 hợp tác xã, 161 doanh nghiệp, 247 tổ hợp tác và không còn xã trắng doanh nghiệp.

Và... những khu dân cư kiểu mới

Cùng với việc nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân, chính quyền các cấp cũng chú trọng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn nhóm các xã đã đạt chuẩn NTM. Đến nay, cả 3 khu dân cư kiểu mẫu ở thôn Tân An, xã Cẩm Bình; thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành; thôn 6, xã Cẩm Thăng đều xếp loại A. Huyện cũng đang thẩm định và tiến hành một số nội dung tiêu chí về giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, giải phóng mặt bằng hành lang đường thôn xóm, phá bỏ vườn tạp, làm hàng rào xanh... cho các xã đăng ký hoàn thành vào năm 2015. Trong năm 2014, Cẩm Xuyên đã xây dựng 35 vườn mẫu, trong đó có 19 vườn được xếp loại A; 9 vườn xếp loại B và 7 vườn xếp loại C.

Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến mặt trận thôn xóm chú trọng. UBND huyện tổ chức phát động ra quân làm giao thông nông thôn năm 2015, đến ngày 8.5.2015 có 18 xã triển khai thực hiện được 25,88km/118,37km kế hoạch đường giao thông các loại. Trong đó có 6 xã đạt từ 40% kế hoạch trở lên. Riêng xã Cẩm Yên làm được 2,4/1,59km, đạt 150,9% kế hoạch; xã Cẩm Sơn làm được 1,74/1,64km, đạt 105,8% kế hoạch... Đến nay, huyện đã có 275,6km đường giao thông nông thôn làm mới theo chính sách hỗ trợ xi măng của tỉnh từ năm 2013. Nhiều xã đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu như: Cẩm Lạc, Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh, Cẩm Quan. Các công trình như: nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, nhà làm việc trạm y tế tại các xã: Cẩm Dương, Cẩm Lĩnh, Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Quang, Cẩm Thành, Cẩm Thăng đã được khởi công xây dựng, đến nay đã có 3/5 nhà văn hóa xã và 16 nhà văn hóa thôn được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Phó trưởng ban trực Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Trần Hữu Duyệt chia sẻ: qua chương trình xây dựng NTM, ý thức vì tập thể của người dân thực sự được nâng lên, họ từ bỏ cái riêng để thực hiện một mục tiêu có ý nghĩa vì tập thể, vì cộng đồng và tương lai con cháu mai sau. Hiện, Cẩm Xuyên đang tích cực chỉ đạo xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng giá trị chuỗi hàng hóa nhằm tạo điều kiện cho người dân được làm giàu trên quê hương.

Trần Thúc
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang