ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 10:24 | 29/05/2020 (GMT+7)
.

Hậu giám sát phải được đặc biệt coi trọng

08:20 | 26/03/2016
Với vị trí, vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, việc đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động, nhất là thực hiện chức năng giám sát được HĐND tỉnh Điện Biên đặc biệt coi trọng. Kinh nghiệm cho thấy, quá trình giám sát, cần đi sâu, tìm hiểu kỹ tình hình thực hiện tại cơ sở để rút ra những kết luận đúng và đề xuất kiến nghị hợp lý. Đặc biệt, vấn đề “hậu giám sát” phải được đặc biệt coi trọng.

Nâng cao nhận thức về giám sát của HĐND  

 Nhiệm kỳ này, Thường trực, các ban HĐND tỉnh Điện Biên đã tổ chức 50 cuộc giám sát chuyên đề và hơn 70 cuộc giám sát thường xuyên. Một số cuộc giám sát tiêu biểu như: giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình trồng và phát triển rừng, chương trình nâng cao nguồn nhân lực, chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số... Chất lượng, hiệu quả giám sát được nâng lên rõ rệt, được các ngành, các cấp đồng tình và đánh giá cao, được cử tri ủng hộ, hoan nghênh.

Thực tế, có những nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về công tác giám sát của HĐND, như: đi quá sâu, lấn sang công việc của cơ quan hành chính các cấp. Do đó, một số đơn vị chịu sự giám sát chưa có thiện chí, chưa thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của đoàn giám sát. Khắc phục tình trạng này, HĐND tuyên truyền, giải thích, quán triệt cho các thành viên đoàn giám sát, các đối tượng giám sát và cơ quan hành chính các cấp thấy được bản chất hoạt động giám sát của HĐND khác với hoạt động kiểm tra, thanh tra của các cơ quan hành chính. Điều này phải được cụ thể hóa trong việc xác định mục đích, yêu cầu của mỗi đợt giám sát; nội dung, phương thức tiến hành giám sát, những kết luận và đề xuất qua các đợt giám sát. Phải làm cho đối tượng giám sát thấy được ý nghĩa tích cực mang tính xây dựng trong hoạt động này; coi giám sát là một việc làm cần thiết, là cơ hội để báo cáo, đánh giá đúng mức, khách quan quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình, từ đó hợp tác tích cực với các đoàn giám sát của HĐND.

Điều quan trọng, có ý nghĩa quyết định là phải nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực của giám sát, nêu lên được vấn đề trúng và đúng, khắc phục tính hình thức trong hoạt động giám sát sẽ là biện pháp hữu hiệu nhất trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về hoạt động giám sát của HĐND.


Xây dựng chương trình, kế hoạch hợp lý

Để xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát khoa học, hợp lý, Thường trực HĐND tỉnh đã thu thập thông tin, các ban HĐND tỉnh đề xuất những vấn đề, nội dung bức xúc cần tiến hành giám sát, thông qua việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, những vấn đề được cử tri quan tâm, thông qua đề xuất của đại biểu HĐND tỉnh, của MTTQ...

Trong công tác chuẩn bị trước khi giám sát, cần nghiên cứu kỹ nội dung để từ đó xác định được mục đích, yêu cầu, đối tượng, phạm vi giám sát, đồng thời xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát, thu thập thông tin, tài liệu liên quan; yêu cầu các đơn vị chịu sự giám sát gửi báo cáo, họp đoàn giám sát để phân công nhiệm vụ cho thành viên. Quá trình tiến hành giám sát, phải kết hợp nghe báo cáo với đi kiểm tra thực tế tại cơ sở, giám sát trực tiếp và toàn diện, có sự so sánh, đối chiếu kết quả thực hiện với các quy định hiện hành của nhà nước, nghị quyết của HĐND để rút ra được những kết luận đúng, khách quan, từ đó đề xuất kiến nghị “có lý, có tình” có tính khả thi. Việc tổng hợp báo cáo kết quả giám sát phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, toàn diện và có sự thống nhất của thành viên đoàn giám sát, được các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát đồng tình.

 Các đoàn giám sát thường xem xét trực tiếp tại cơ sở trước, sau đó mới giám sát tại các cơ quan của tỉnh. Làm như vậy, nhiều vấn đề được phân tích, đánh giá toàn diện và sâu sắc hơn. Tuy nhiên, để hình thức giám sát này đạt yêu cầu cao, cần tổ chức nghiên cứu báo cáo của các ngành, tiến hành thu thập thông tin liên quan thông qua các kênh khác nhau trước khi đi giám sát thực tế tại cơ sở.

Quá trình giám sát, cần đi sâu, tìm hiểu kỹ tình hình thực hiện tại cơ sở, yêu cầu đối tượng giám sát cung cấp thông tin đầy đủ, để từ đó mới có cơ sở rút ra những kết luận đúng và đề xuất kiến nghị hợp lý, tránh tình trạng giám sát chung chung, hình thức, chiếu lệ. Khi tiến hành giám sát cần cụ thể như vậy, nhưng khi tổng hợp báo cáo cần nêu khái quát vấn đề để báo cáo giám sát không lẫn với báo cáo kiểm tra, tránh hiểu lầm là giám sát của HĐND lấn sang công việc của cơ quan hành pháp.

Hoạt động giám sát của HĐND chỉ có hiệu lực, hiệu quả thực sự khi những đề xuất, kiến nghị qua giám sát được các đối tượng giám sát tiếp thu, phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế. Vì vậy, sau mỗi đợt giám sát phải quan tâm đến “hậu giám sát”, đối với những cơ quan chậm khắc phục tồn tại. Cụ thể, cần  nhắc nhở, đôn đốc kịp thời, có những kiến nghị liên quan đến công tác cán bộ, báo cáo với cơ quan quản lý cán bộ. Với cách làm này, nhiều kiến nghị qua giám sát đã được các cơ quan hữu quan tiếp thu, điều chỉnh và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng giám sát cho đại biểu

Kỹ năng giám sát, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của các thành viên đoàn giám sát là một trong những yếu tố quyết định chất lượng, hiệu quả của mỗi cuộc giám sát. Tuy nhiên, hiện nay số đại biểu chuyên trách là lãnh đạo các ban HĐND rất mỏng (cuối nhiệm kỳ còn 2 Phó trưởng ban chuyên trách), thành viên các ban HĐND kiêm nhiệm và là những cán bộ quản lý của các đơn vị. Để khắc phục tình trạng này, cần chú trọng bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng giám sát cho các thành viên các ban. Thời gian qua, HĐND tỉnh đã yêu cầu các ngành liên quan cử cán bộ lãnh đạo hoặc những cán bộ có trình độ năng lực, kinh nghiệm, am hiểu sâu về nội dung giám sát tham gia đoàn giám sát. Cách làm này đã giúp cho hoạt động giám sát của HĐND được sâu sắc hơn, có chất lượng và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, sự phối hợp trong giám sát của HĐND với Ủy ban MTTQ cùng cấp và Thường trực HĐND cấp huyện rất cần thiết, nhằm nắm thông tin đa chiều hơn, đồng thời tranh thủ ý kiến của các cơ quan này, tạo được tiếng nói chung và sự đồng thuận cao đối với các kiến nghị, đề xuất qua giám sát. Những vấn đề của địa phương, Thường trực HĐND sẽ tiếp thu và giải trình. Chính vì vậy, mỗi đợt giám sát đều mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố và đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn tham gia khi đoàn giám sát tại địa phương.

Nhữ Văn Quảng
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang