ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 10:24 | 29/05/2020 (GMT+7)
.

Chủ động, linh hoạt trong các hoạt động HĐND

08:22 | 26/03/2016
Nhấn mạnh, hoạt động của HĐND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011 - 2016 có nhiều điểm nhấn nhưng cũng còn không ít trăn trở, để hoạt động trong nhiệm kỳ tới ngày càng hiệu quả hơn, đại diện Thường trực, các ban HĐND cho rằng: cần làm tốt công tác bầu cử để chọn ra những đại biểu có chất lượng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; không ngừng đổi mới phương pháp, nâng cao tính chủ động, linh hoạt trong các hoạt động của HĐND.

Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh LÊ TRỌNG KHÔI: Nhiều điểm nhấn nhưng cũng còn không ít trăn trở

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hướng dẫn thực hiện UBTVQH, hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã có những đổi mới nhất định về cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động, đạt được nhiều dấu ấn quan trọng, thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ, quyền hạn pháp luật quy định. Kỳ họp đã có nhiều cải tiến về công tác chuẩn bị, điều hành, trình tự và thủ tục; công tác giám sát có nhiều chuyển biến tích cực có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện những sai sót, bất cập, vướng mắc để đưa ra kiến nghị khả thi; các hoạt động TXCT, tiếp công dân được tăng cường... Tuy nhiên, công tác quy hoạch cán bộ, nhất là thành viên các ban HĐND chưa được quan tâm đúng mức. Hầu hết đại biểu hoạt động kiêm nhiệm; một số đại biểu HĐND còn thiếu kỹ năng hoạt động; sự ràng buộc trách nhiệm của đại biểu chưa chặt chẽ, chưa có cơ chế để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đại biểu; công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đại biểu HĐND chưa thường xuyên mới chỉ tập trung vào đầu nhiệm kỳ…

Thời gian tới, HĐND các cấp tỉnh Điện Biên có nhiều nhiệm vụ quan trọng. Cụ thể, tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; giám sát và phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phát triển KT - XH, bảo đảm QP - AN năm 2016... Đồng thời, phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 bảo đảm đúng quy định, an toàn, tiết kiệm. Chuẩn bị tốt việc tổ chức Kỳ họp thứ Nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND các cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Đề án bầu cử đại biểu QH Khóa XIV.

Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ĐỖ THỊ LUYẾN: Việc giải quyết kiến nghị sau giám sát có nhiều tiến bộ

Mặc dù hầu hết các thành viên đều hoạt động kiêm nhiệm, song nhiệm kỳ 2011 - 2016, Ban pháp chế HĐND tỉnh Điện Biên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ. Báo cáo thẩm tra của ban tại 16 kỳ họp trong nhiệm kỳ luôn bảo đảm chất lượng. Qua 25 cuộc giám sát, khảo sát, ban đã xem xét, phát hiện, kịp thời kiến nghị, đề xuất với Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các đơn vị liên quan các phương hướng giải quyết, khắc phục khó khăn, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội và pháp chế XHCN trên địa bàn. Việc tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Ban trong nhiệm kỳ có nhiều tiến bộ. Rất nhiều việc, UBND sau khi có thông báo kết luận của Ban đã giao cho các ngành theo dõi, giải quyết thấu đáo, có sự phản hồi tốt.

Nhiệm kỳ tới, trên cơ sở triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương và từ thực tiễn, HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác chuẩn bị kỳ họp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương... Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, công khai các hoạt động của HĐND; cung cấp thông tin đầy đủ cho đại biểu HĐND để phục vụ cho hoạt động giám sát, chất vấn, quyết định các vấn đề quan trọng... Đồng thời, cần kiện toàn bộ máy Văn phòng HĐND, các phòng chuyên môn và đội ngũ cán bộ đủ số lượng để nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp tham mưu, phục vụ cho hoạt động của HĐND.

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh LẦU NỎ SA: Tăng cường giám sát trực tiếp tại cơ sở

Nhiệm kỳ này, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc giám sát về các nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nội dung giám sát được bàn bạc, thống nhất lựa chọn, phù hợp với những vấn đề cử tri quan tâm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chất lượng, hiệu quả giám sát được nâng lên rõ rệt, được các ngành, các cấp đồng tình và đánh giá cao, được cử tri ủng hộ, hoan nghênh.

Thực tế cho thấy, để hoạt động giám sát thực sự phát huy hiệu quả, trước hết cần xác định nội dung, mục đích, yêu cầu giám sát. Cần tăng cường hình thức giám sát trực tiếp tại cơ sở trước, sau đó mới tiến hành giám sát tại các sở, ban, ngành liên quan. Điều này giúp các thành viên đoàn giám sát có cái nhìn toàn diện, phân tích sâu sắc hơn và thu thập được nhiều thông tin thông qua các kênh khác nhau để có những đánh giá, kết luận chính xác, khách quan. Đặc biệt, các kiến nghị phải sát thực tế, có căn cứ pháp lý, mang tính giải pháp để góp phần tháo gỡ những hạn chế, tồn tại; xác định được mốc thời gian phải giải quyết và chủ thể chịu trách nhiệm giải quyết.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh NGUYỄN VÂN CHƯƠNG: Phát huy vai trò các đại biểu chuyên trách

Kết quả nổi bật trong hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhiệm kỳ này là đã hoàn thành được toàn bộ chương trình giám sát thường xuyên, đột xuất mà kế hoạch đề ra. Qua giám sát, nhiều vấn đề đưa ra đã được HĐND tỉnh xem xét, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành… nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Đạt hiệu quả như vậy, tôi cho rằng, công tác lựa chọn nội dung giám sát cần xác định được vấn đề trọng tâm, tránh dàn trải và phải phù hợp với tình hình thực tiễn.

Rất mừng rằng, trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, các hành lang pháp lý về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung, chính quyền địa phương nói riêng đã cơ bản hoàn thiện. Đây là cơ sở rất quan trọng để xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân. Thời gian tới, cần cần đặc biệt tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND. Đồng thời, xây dựng và thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động, không ngừng đổi mới phương pháp hoạt động, nâng cao tính chủ động, linh hoạt, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên để hoàn thành nhiệm vụ của Ban, nhất là phát huy vai trò của các thành viên chuyên trách trong tham mưu, đề xuất và tổ chức các hoạt động của Ban.

Trọng Hiếu - Mạnh Tuân thực hiện
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang