ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 08:16 | 18/01/2019 (GMT+7)
.

Đồng Nai: Ấn tượng kinh tế 2017

17:55 | 13/02/2018
Với những lợi thế về vị trí địa - kinh tế, những thành tựu đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và việc mở rộng quan hệ đối ngoại trong và ngoài nước cũng như việc đẩy mạnh đầu tư các công trình trọng điểm Trung ương trên địa bàn, như Cao tốc Bến Lức - Long Thành - Dầu Giây, dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành... thì Đồng Nai đã có những tiền đề hết sức vững chắc để phát triển mạnh hơn và bền vững hơn trong thời gian tới.

Tiếp tục là điểm sáng

Với những nỗ lực vượt bậc, năm 2017 - lần đầu tiên sau nhiều năm, nước ta đã đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó tăng trưởng kinh tế đạt mức 6,81%, vượt chỉ tiêu 6,7% do Quốc hội đề ra.

Đóng góp vào thành tựu của đất nước, trong năm 2017, kinh tế Đồng Nai tiếp tục là điểm sáng khi giữ vững được tốc độ tăng trưởng GRDP 8%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục giữ theo hướng phát triển công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; GRDP bình quân đầu người đạt trên 4.000 USD/người/năm. Đáng chú ý, quá trình tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Đồng Nai đang được thực hiện và đạt kết quả tích cực ở tất cả các ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ và nông nghiệp. Nhất là các ngành công nghiệp chủ lực luôn tăng cao hơn mức tăng bình quân chung của toàn ngành. Ước tính năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Đồng Nai tăng  8,6% so với cùng kỳ năm 2016; giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 731,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so năm 2016. Hoạt động xuất, nhập khẩu năm 2017 Đồng Nai cũng có dấu hiệu tích cực, thị trường xuất khẩu từng bước được cải thiện, với mức ước đạt 16.925,25 triệu USD, tăng 11,79% so cùng kỳ năm trước.


Cầu Hóa An trên sông Đồng Nai

Trong lĩnh vực nông nghiệp, dù đầu năm 2017 còn gặp nhiều khó khăn song với sự chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành, Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Kết quả, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh 2010) năm 2017 đạt 37.181,9 tỷ đồng, tăng 3,15% so cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,99%; giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 1,23%; giá trị sản xuất thủy sản tăng 6,45% so cùng kỳ. Hoạt động xuất, nhập khẩu năm 2017 có dấu hiệu tích cực, thị trường xuất khẩu từng bước được cải thiện. Cũng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, trong năm 2017, Đồng Nai có thêm 2 đơn vị cấp huyện và 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nâng tổng số huyện và xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 6/11 đơn vị cấp huyện, 125/133 xã và 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Với mục tiêu hỗ trợ tối đa điều kiện cho doanh nghiệp trong và ngoài nước cho sản xuất, trong năm qua, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các tổ chức tín dụng phối hợp với khách hàng vay rà soát, điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ, cho vay mới trả nợ cũ phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án, phương án vay vốn. Đồng thời, xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của các khách hàng, nhất là đối với các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu… Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai còn tập trung vào công tác tổ chức xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, bảo hộ sở hữu trí tuệ... để giúp đỡ doanh nghiệp.

Kể ra một vài điểm nhấn trong bức tranh kinh tế - xã hội năm 2017 để thấy rằng đó là những thành tích rất đáng tự hào, là thành tựu từ sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và cộng đồng trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân tỉnh Đồng Nai. Và kết quả xếp thứ 5 trong cả nước về phát triển kinh tế - xã hội là hoàn toàn xứng đáng với Đồng Nai.


Vòng xoáy Biên Hòa

Mục tiêu phát triển cao

Năm 2018, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X; Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Khóa VIII về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 05 năm 2016 - 2020. Song, vẫn còn đó rất nhiều thách thức, khó khăn với Đồng Nai, đó là hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa hoàn thiện; chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động thấp; tình hình ô nhiễm môi trường thách thức ứng phó với biến đổi khí hậu theo chiều hướng khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống dân cư.

Mặc dù vậy, với quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân, năm 2018 Đồng Nai vẫn đặt ra chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2018 tăng 9% - 11% so với năm 2017; hoàn thành và đưa vào sử dụng 553 căn nhà ở xã hội; phấn đấu có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới; hoàn thành 100% số xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu giảm 0,2% tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều... Như vậy, mục tiêu phát triển của Đồng Nai là sẽ cao hơn, với mức tổng sản phẩm trên địa bàn - GRDP phấn đấu sẽ tăng 8 - 9% so với năm 2017; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 94 - 96 triệu đồng/người).


Cầu Rạch Cát và cầu Hiệp Hòa

Theo đó, 8 nhiệm vụ cụ thể đã được tỉnh Đồng Nai đưa ra. Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hai là, tập trung đẩy mạnh thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Ba là, triển khai tích cực các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từng bước ổn định và hoàn thiện hoạt động Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, quan tâm đến chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Bốn là, tăng cường các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực gắn với phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu. Năm là, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chú trọng hiệu quả phát triển hướng tới phát triển kinh tế xanh, bền vững. Sáu là, phát triển hệ thống an sinh xã hội và tăng cường công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân; phát triển văn hóa thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Bảy là, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tám là, tiếp tục nâng cao chất lượng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, bảo đảm xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh.

Với những lợi thế về vị trí địa - kinh tế, những thành tựu đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và việc mở rộng quan hệ đối ngoại trong và ngoài nước cũng như việc đẩy mạnh đầu tư các công trình trọng điểm Trung ương trên địa bàn, như Cao tốc Bến Lức - Long Thành - Dầu Giây, dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành... thì Đồng Nai đã có những tiền đề hết sức vững chắc để phát triển mạnh hơn và bền vững hơn trong thời gian tới.

Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:09 06/04/2016
Phát triển mô hình Hợp tác xã (HTX) phù hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, lao động nghèo, đặc biệt càng phù hợp hơn đối với những địa phương có khu vực nông thôn miền núi. Với đóng góp vào ngân sách chung của tỉnh mỗi năm khoảng 0,4%, Hòa Bình mong muốn nhân rộng và phát triển mô hình kinh tế nòng cốt này. Tuy nhiên, làm thế nào để HTX thực sự “lột xác” và phát triển bền vững là bài toán khó, phải “gỡ” nhiều “nút thắt”...
Quay trở lại đầu trang