ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 16:52 | 31/05/2020 (GMT+7)
.

Trao quyền chủ động cho người dân

08:35 | 05/08/2019
UBND tỉnh Đồng Nai đã đề ra mục tiêu, trong năm 2019 ít nhất phải thực hiện được 12 sản phẩm làm mô hình điểm để tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới… Song, điều quan trọng nhất của OCOP là các sản phẩm phải do nông dân đề xuất, chứ không phải được chỉ định từ trên xuống theo định hướng ưu tiên. Bởi, chỉ khi nông dân chủ động lựa chọn thì họ mới tự giác theo đuổi ý tưởng và dành nguồn lực để thực hiện.

Bảo đảm nguyên tắc dân chủ

Chương trình OCOP đang được Đồng Nai toàn lực triển khai, được xem là bệ đỡ cho mục tiêu xây dựng thương hiệu cho các đặc sản địa phương. Ở đây, sản phẩm, dịch vụ OCOP phải là các sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ đặc sản địa phương; có tính độc đáo, có gia tăng giá trị và không ảnh hưởng xấu đến môi trường. Còn sản phẩm dịch vụ tại địa phương được chọn dựa trên thế mạnh về văn hóa, danh thắng, môi trường của tỉnh.

Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, trong đó, chủ thể thực hiện là các thành phần kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác xã. Để khuyến khích phát triển sản phẩm, cả từ ý tưởng và xuất phát từ nhu cầu, khả năng thực tế của mỗi cơ sở sản xuất, chương trình đề ra một “sân chơi”, đó là Chu trình OCOP được thực hiện theo 6 bước, theo nguyên tắc dân biết - dân bàn - dân làm và dân thụ hưởng. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để hỗ trợ các khâu đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hoá, dịch vụ, không áp đặt ý chí chủ quan, mệnh lệnh hành chính trong sản xuất các sản phẩm OCOP, khuyến khích, hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế phát triển sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị hoàn chỉnh.


Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 12 sản phẩm được chọn phát triển theo chương trình OCOP đến năm 2020 
Ảnh: Lê Hòa

Khẳng định mục tiêu của chương trình OCOP không phải là phong trào mà là một chương trình kinh tế, sản xuất các sản phẩm cụ thể, để quảng bá thương hiệu của nhiều sản phẩm có chất lượng tốt để đưa ra thị trường lớn hơn. Do đó, trong quá trình lựa chọn, các địa phương luôn cân nhắc, nhằm tạo ra một sản phẩm đặc trưng thật sự của từng xã, hoặc “sản phẩm liên xã”, nhưng hiệu quả.

Đồng Nai có nhiều loại nông sản chủ lực như: tiêu, cà phê, điều… có sản lượng lớn, phát triển về chế biến nhưng chủ yếu vẫn ở mức sơ chế, bán ra thị trường dưới dạng nguyên liệu nên còn ít nhãn hàng, thương hiệu lớn. Nhiều mặt hàng trái cây như: xoài, chuối, sầu riêng, chôm chôm... cũng thuộc tốp đầu cả nước về diện tích. Đây là thế mạnh sẵn có, trên cơ sở những sản phẩm đã có người dân sẽ tự lựa chọn phát triển những thương hiệu mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, phù hợp với thổ nhưỡng và phương thức canh tác của người dân.

Với vai trò là tư vấn quốc gia Chương trình OCOP, PGS-TS. Trần Văn Ơn cho rằng, điều quan trọng nhất của OCOP là các sản phẩm phải do nông dân đề xuất chứ không phải được chỉ định từ trên xuống theo định hướng ưu tiên cho các sản phẩm có quy mô lớn, đã phát triển. Điều này sẽ không bỏ sót các sản phẩm có tiềm năng khác và đi đúng định hướng của chương trình chia ra 3 trục sản phẩm và phát triển theo quy tắc hình tháp gồm: sản phẩm cấp quốc gia (sản phẩm tỷ USD); sản phẩm cấp tỉnh (sản phẩm trăm triệu USD) và sản phẩm cấp cộng đồng. Mặt khác, chỉ khi nông dân chủ động lựa chọn thì họ mới tự giác theo đuổi ý tưởng của mình và dành nguồn lực để thực hiện… ‘‘Nguồn lực chính để triển khai chương trình cũng là huy động từ nông dân, doanh nghiệp. Các nguồn lực này rất đa dạng như: tiền bạc, đất đai đến nguyên vật liệu, nhân công, công nghệ, sở hữu trí tuệ... Tất cả cần được chuyển thành vốn góp trong quá trình hình thành các pháp nhân kinh doanh như: HTX, DN’’, ông Ơn chia sẻ

Mở rộng kênh phân phối sản phẩm

Thực tế, vai trò của Nhà nước trong Chương trình OCOP là tạo sự hỗ trợ một cách toàn diện cho nông dân, HTX, DN thực hiện như: Hỗ trợ về tư vấn, đào tạo, huấn luyện; xây dựng và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; trong tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; xúc tiến thương mại... Do đó, nhằm khẩn trương thực hiện chương trình OCOP tại địa phương, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng bắt tay ngay vào thực hiện.

Theo UBND tỉnh, OCOP sẽ giúp phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của người nông dân; xây dựng mối liên kết phát triển kinh tế cộng đồng bền vững góp phần thực hiện nội dung thứ 3 của chương trình xây dựng NTM là tổ chức tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang thương hiệu lợi thế mỗi vùng, mỗi xã giúp người nông dân giải quyết những vấn đề căn cơ trong giải pháp thực hiện giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập… UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương xây dựng nghị quyết, chương trình hành động về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn; phổ biến, tuyên truyền nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân luôn ý thức sâu về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình OCOP. Ngoài ra, các cơ quan, đoàn thể tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia chương trình OCOP; chủ động tham gia vào các chuỗi giá trị hình thành trong chương trình OCOP.

Cho rằng chương trình OCOP có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển kinh tế vùng nông thôn, nâng cao đời sống, thu nhập cho người nông dân và xây dựng NTM, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường đã yêu cầu các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể và các địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, các HTX nắm bắt và tham gia. Đồng thời, UBND tỉnh sớm xây dựng dự thảo chỉ thị về chương trình hành động trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành để triển khai chỉ đạo thực hiện chương trình OCOP. “Trước mắt phải thực hiện thành công 12 sản phẩm đã xác định đến năm 2020, từ đó để dẫn dắt chương trình trong giai đoạn tiếp theo”, người đứng đầu tỉnh Đồng Nai đề nghị.

H. PHONG
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang