ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 18:14 | 05/06/2020 (GMT+7)
.
Ngành Tài chính

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

08:22 | 21/08/2019
Trong những năm qua, ngành tài chính Điện Biên luôn bám sát Nghị quyết của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành đã giữ vững truyền thống đoàn kết, gắn bó, không quản khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt dự toán, tốc độ tăng thu bình quân năm đạt cao và ngày càng có xu thế ổn định.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

2018, ngành tài chính Điện Biên đã chủ động đề xuất, tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND về quản lý điều hành ngân sách. Hầu hết các chỉ tiêu thu ước thực hiện đều đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao; 10/10 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành dự toán giao. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.255 tỷ 299 triệu đồng, đạt 116% dự toán HĐND tỉnh giao và hoàn thành vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Dự toán chi ngân sách địa phương ước thực hiện 9.359 tỷ 427 triệu đồng, đạt 103% dự toán HĐND tỉnh giao; cơ bản đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; tăng cường quan hệ hợp tác với nước bạn Lào.

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) của tỉnh Điện Biên năm 2018 đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số này do tổ chức Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) thực hiện bố với sự chủ trì của Trung tâm phát triển và hội nhập (CDI) và Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR).

Đối với các nguồn kinh phí Trung ương bổ sung trong năm đã thực hiện tốt chức năng phối hợp tham mưu cho tỉnh phân bổ và cân đối bố trí tăng thêm từ ngân sách cấp tỉnh cho các ngành, huyện, thị xã, thành phố để thực hiện nhiệm vụ. Đối với các khoản chi chế độ chính sách phát sinh, ngành tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng nhu cầu kinh phí thực hiện, báo cáo Bộ Tài chính, các bộ, ngành, Trung ương bổ sung kinh phí kịp thời triển khai cho các đối tượng thụ hưởng, đồng thời là cơ sở để xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2019. Năm 2019, Sở Tài chính đề ra 6 nhiệm vụ và 12 giải pháp chủ yếu, như: Hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương, vượt chỉ tiêu HĐND, UBND tỉnh giao; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư và các chương trình mục tiêu trên địa bàn…

Công tác quản lý thu thực hiện theo Luật Quản lý thuế ngày càng triệt để. Chi ngân sách đã đảm bảo được các cân đối lớn giữa đầu tư phát triển và nhu cầu chi tiêu thường xuyên. Công tác kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước ngày càng chặt chẽ, kiên quyết loại ra các khoản chi không đúng chế độ, tiết kiệm chi cho ngân sách. Tập trung các nguồn lực cho các công trình trọng điểm của tỉnh về xây dựng mạng lưới giao thông từ tỉnh đến các huyện xã, các khu công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu cây trồng vật nuôi, chú trọng công tác chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân như giáo dục đào tạo, y tế… giành nguồn lực đáng kể cho công tác nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất, bảo vệ môi trường.
Công tác quyết toán thu, chi ngân sách bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh Luật Ngân sách Nhà nước ngày càng tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu quản lý, thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và tiết kiệm, chống lãng phí làm cho tình hình tài chính - ngân sách ngày càng lành mạnh. Đồng thời đã có nhiều cố gắng tranh thủ sự ủng hộ của Bộ Tài chính và các ban, ngành, Trung ương để thu hút nguồn vốn đầu tư cho tỉnh tập trung vào sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Theo Ông Hà Quang Trung, Giám đốc Sở Tài chính Điện Biên: Sở lấy nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng cán bộ công chức, xét thi đua khen thưởng hàng năm. Việc thực hiện chính sách thu thuể, phí, lệ phí do địa phương ban hành nói riêng, về cơ bản đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Riêng 6 tháng đầu năm 2019 các loại thuế, phí, lệ phí thu trên địa bàn tỉnh thực hiện được 16 tỷ 200 triệu đồng/26 tỷ đồng, đạt 62,31% dự toán giao, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngay từ đầu năm các cấp, ngành địa phương đã chủ động phối hợp chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách trên địa bàn của tỉnh, bảo đảm tập trung các khoản thu nộp kịp thời vào NSNN theo đúng quy định, kiểm soát chặt chẽ các khoản thu. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thu đã thực hiện nghiêm túc việc công khai, niêm yết danh mục và mức thu từng loại thuế, phí, lệ phí tại các cơ sở thu phí, các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện - Giám đốc Sở Tài chính cho biết thêm.

Cùng với việc ban hành Quy chế giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, Sở ban hành Quyết định phân công công chức làm việc tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông”. Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và công khai niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên trang website của Sở đã giúp giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân khi tham gia giao dịch. Đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở tham mưu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính. Cán bộ, công chức làm việc có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, có kỹ năng giao tiếp bảo đảm việc tiếp nhận và hướng dẫn các nội dung thực hiện cơ chế một cửa cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết theo đúng quy định. Quy định rõ trách nhiệm của các phòng và CBCC làm việc ở bộ phận “Một cửa” trong việc giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân, mở sổ theo dõi giải quyết TTHC, có giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Thực hiện đồng bộ quá trình thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế “Một cửa”, thường xuyên phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết công việc để tránh phiền hà cho tổ chức, cá nhân đến làm việc. Luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết công việc, bảo đảm TTHC được giải quyết nhanh gọn, đầy đủ, chính xác và kịp thời

Thu Hoài
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang