ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 23:14 | 05/04/2020 (GMT+7)
.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới

09:52 | 31/08/2019
Tỉnh Điện Biên đã xây dựng và tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung toàn quốc cũng như trong khu vực thì các điều kiện về kinh tế, xã hội và chất lượng nguồn nhân lực vẫn ở mức thấp và còn nhiều khó khăn. Tỉnh Điện Biên xác định việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu đưa tỉnh Điện Biên trở thành tỉnh có trình độ phát triển trung bình vào năm 2020 vẫn là nhiệm vụ rất quan trọng trong thời gian tới. Để biết rõ hơn về vấn đề này Báo Đại biểu Nhân dân đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB - XH) tỉnh Điện Biên.

- Xin ông cho biết kết quả thực hiện phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế -  xã hội đến năm 2020 của Điện Biên?

- Xuất phát từ những yêu cầu phát triển chung, ngày 7.11.2016,  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1416/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2020.“Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2020” có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, trong đó chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề cho 8.000 lao động, tạo việc làm cho 8.600 lao động, nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo lên 52,1%. Theo đánh giá của nội dung đề án, nâng cao chất lượng dân số và phát triển nguồn nhân lực (NNL) là một trong những trọng điểm của chiến lược phát triển, là chính sách xã hội cơ bản, là hướng ưu tiên hàng đầu trong toàn bộ chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước ta khi chuyển sang giai đoạn phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa về kinh tế. Đề án nhấn mạnh “chú trọng nâng cai chất lượng trình độ học vấn kỹ năng và chuyên môn của người lao động. Nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô đào tạo và đầu tư cơ sở vật chất đối với các cơ sở giao dục và các cơ sở đào tạo nghề trêm địa bàn tỉnh”.


Hỗ trợ đào tạo nghề tại Điện Biên

 Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở LĐ, TB - XH đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai  thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn đôn đốc các huyện, thị xã , thành phố và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tập chung đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; tập chung chỉ đạo đào tạo nghề cho nông thôn, đào tạo nghề cho các đối tượng đặc thù  phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 5.008 lao động, đạt 57,89% so với kế hoạch năm, bằng 95,79% so với cùng kỳ năm trước; tuyển mới đào tạo trên 4.000 người, đạt 52,03% kế hoạch năm.

 Bên cạnh đó tích cực triển khai nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Gắn đào tạo nghề với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo bền vững, Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

- Đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp đang là hướng đi của việc giải quyết việc làm cho người lao động, theo ông đâu là những thuận lợi và khó khăn cho tỉnh?

- Việc thực hiện những mô hình liên kết đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp là những nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp mà ngành LĐ, TB - XH đã và đang tích cực tham mưu cho tỉnh chỉ đạo thực hiện. Vì đây là phương pháp tối ưu nhằm góp phần để công tác đào tạo gắn với thực tiễn đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, do là tỉnh miền núi nên Điện Biên vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Nhu cầu tuyển mới lao động hàng năm của doanh nghiệp không lớn và doanh nghiệp chủ yếu là nhỏ và vừa, nhận thức của người dân về đào tạo nghề còn thấp, năng lực đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chủ yếu là phối hợp đào tạo.

Tuy nhiên Điện Biên cũng đang tích cực cố gắng khắc phục những khó khăn, chú trọng tới các cơ sở đào tạo của tỉnh, phát huy hiệu quả mô hình đào tạo gắn với thực hành, thực tập sản xuất để giúp người học rèn luyện tay nghề, tiếp cận trang thiết bị máy móc hiện đại… Ưu tiên mở các lớp dạy nghề gắn với việc làm tại chỗ phù hợp với trình độ văn hóa, phong tục tập quán và điều kiện thực tế tại địa phương. Liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tuyển sinh đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp và xã hội để bảo đảm mức thu nhập cho người học nghề sau khi tốt nghiệp, xây dựng nhiều kênh quan trọng, tạo cầu nối giúp người học tìm được việc làm tăng thu nhập.

Hiện tại có mô hình phối hợp đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Điện Biên và Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản đã có những học sinh học nghề Điện Công nghiệp và Hàn tốt nghiệp nhận lương khởi điểm 7 - 8 triệu đồng/tháng; nghề khai thác mỏ, hầm lò thu nhập ổn định từ 12 - 18 triệu đồng/tháng.

- Sở đã có những giải pháp gì trong việc giám sát, điều tiết cung - cầu lao động trong tỉnh, thưa ông?

- Lực lượng lao động tăng hàng năm bình quan mỗi năm có khoảng 8.600 lao động cần việc làm. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh Sở đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ để điều tiết cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh như: Tạo việc làm từ phát triển kinh tế - xã hội; tạo việc làm từ các hoạt động cho vay vốn giải quyết việc làm; đẩy mạnh công tác cung ứng, giới thiệu việc làm và tuyển dụng lao động trong khu vực sản xuất kinh doanh; hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Để nâng cao chỉ số lao động, góp phần vào tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh, theo ông nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là gì?

- Theo kết quả công bố của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), chỉ số PCI năm 2018, tỉnh Điện Biên xếp thứ 47, tăng 1 bậc so với năm 2017 nằm trong nhóm tỉnh đứng đầu các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó chỉ số đào tạo lao động đạt từ 5,86 điểm trở lên. Để góp phần nâng cao năng lực của tỉnh ngành LĐ, TB - XH xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Phát triển đa dạng các hình thức đào tạo nghề cho lao động đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa nông nghiệp. Tăng cường tuyên truyền đào tạo nghề, tạo việc làm với khu vực nông thôn. Chủ động hướng dẫn cơ sở GDNN kết hợp với doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm. Triển khai đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu sử dụng lao động và đào tạo lực lượng lao động có chuyên môn tay nghề cao…

- Xin cám ơn ông!

Việt Anh thực hiện
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang