ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 23:14 | 05/04/2020 (GMT+7)
.
Xây dựng nền hành chính phục vụ

Trách nhiệm, minh bạch và thân thiện

09:55 | 31/08/2019
Nhờ tích cực đổi mới công tác cải cách hành chính (CCHC), với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) tạo thuận lợi nhất cho người dân, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã từng bước thực hiện có hiệu quả công tác CCHC và đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí và công sức của người dân đến thực hiện TTHC, người dân ngày càng hài lòng đối với các cấp chính quyền.

Những kết quả đạt được trong công tác CCHC của tỉnh Điện Biên đã góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, văn minh, hiện đại, song theo Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn  vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác CCHC; việc triển khai thực hiện các nội dung CCHC còn thấp, nhất là ở UBND các huyện, thị xã, thành phố. Do vậy, thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; người đứng đầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phải nghiêm túc rút kinh nghiệm những yếu kém, hạn chế trong công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn phụ trách để từ đó xác định giải pháp khắc phục; mục tiêu, nhiệm vụ CCHC trong giai đoạn tới. Kết quả thực hiện CCHC hàng năm của tỉnh, công tác CCHC tại đơn vị, địa phương là một trong các tiêu chí xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu, cấp phó có liên quan của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp tại các đơn vị, địa phương. Để khắc phục tồn tại, hạn chế đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ngành, Trung ương và sự chia sẻ kinh nghiệm của các tỉnh bạn (Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Giang), UBND tỉnh đã quyết định thành lập và đưa Trung tâm phục vụ hành chính công chính thức đi vào hoạt động từ ngày 4.12.2018.


Giám đốc Sở Nội vụ Lê Hữu Khang

Năm 2018, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC của tỉnh. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện. Đến nay, tất cả các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đã ban hành kế hoạch CCHC, bảo đảm đúng nội dung, thời gian quy định. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, duy trì thường xuyên trên hệ thống báo, đài của trung ương, địa phương, cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Trung tâm HCC sẽ là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho tổ chức, cá nhân. Qua rà soát, bước đầu UBND tỉnh quyết định đưa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn vào thực hiện tại Trung tâm. Có thể nói, trong điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, việc thành lập Trung tâm là một bước đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong nỗ lực CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đồng thời, cũng để cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phát triển, với nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan chính quyền các cấp.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bùi Châu Tuấn

Những năm qua, ngành TN - MT đã đẩy mạnh triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành, từ cấp Sở cho đến các huyện, thị xã và thành phố. Những nỗ lực đó đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong ngành TN - MT. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC. Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động tại cơ quan. Thực hiện nghiêm việc gắn kết quả CCHC, cải cách TTHC với công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá cán bộ, công chức hàng năm.

Phó giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Dũng

Là cơ quan quản lý Nhà nước về tài chính của tỉnh, có quan hệ giao dịch với nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị và địa phương, ngay khi các kế hoạch về cải cách hành chính của tỉnh được ban hành, Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở tham mưu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Sở Tài chính đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính, như quy chế làm việc của Sở, của các phòng chuyên môn thuộc sở và chức năng của các phòng, từ đó nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức trong công tác cải cách hành chính công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào thực hiện công việc của ngàn. Hiện nay, Sở Tài chính đã thực hiện 18/18 thủ tục hành chính tại Sở và 1/1 thủ tục hành chính tại cấp huyện. Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và công khai niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên trang Website của Sở đã giúp giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân khi tham gia giao dịch.

Giám đốc Sở Y tế Triệu Đình Thành

Điện Biên là một tỉnh miền núi, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế, điều đó đã ảnh hưởng lớn đến công tác y tế, nhưng được sự quan tâm của tỉnh, Trung ương và Bộ Y tế, ngành y tế Điện Biên đã nỗ lực vượt khó, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, tích cực đầu tư trang thiết bị hiện đại, giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao. Sở Y tế đã xây dựng đề án, theo kế hoạch dự kiến giảm 17 đầu mối (từ 36 đơn vị trực thuộc xuống còn 19 đơn vị). Việc ứng dụng CNTT vào điều hành, quản lý chuyên môn đã giúp cho ngành thấy được hạn chế, bất cập ở từng khâu, từng bộ phận; qua đó, có sự bổ sung, điều chỉnh phù hợp. Cũng qua ứng dụng CNTT việc quản lý, điều hành của Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn có sự thống nhất, tránh được sự chồng chéo trong khâu chỉ đạo, điều hành. Đây là mục tiêu mà Sở Y tế đã, đang hướng tới; nhằm góp phần vào việc xây dựng nền hành chính thực sự minh bạch, dân chủ

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  Nguyễn Phi Sông

Trong năm 2018 Sở đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 25 dự án và 4 dự án đang hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng mức đầu tư đăng ký trên 4900 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 150 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 26 nghìn tỷ đồng, trong đó có 2 dự án trồng mắc ca công nghệ cao tại huyện Mường Nhé, dự án trồng mắc ca kết hợp với trồng rừng, dược liệu và xây dựng khu chế biến sản phẩm tại xã Phu Luông và 1 dự án có vốn đầu tư nước ngoài là nhà máy chế biến tinh bột sắn. UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các nhà đầu tư và các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), đồng thời đang tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư và đã có một số nhà đầu tư lớn đang tham gia nghiên cứu như Tập đoàn TH Truemilk, Vietjet, Vingroup, FLC...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Kiên

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng Kế hoạch rà soát, sắp xếp, sáp nhập các trường học trên địa bàn cấp tỉnh, cấp huyện. Xác định hạn chế trong công tác CCHC sẽ là một trong những rào cản trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý và chất lượng giáo dục, thời gian qua, Sở GD - ĐT luôn tập trung, nỗ lực đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Sở GD - ĐT luôn được xếp trong Top 10 các Sở, ban, ngành tỉnh có số điểm cao nhất, đây là sự nỗ lực của ngành, góp phần nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh. Trong cải cách thủ tục hành chính, Sở GD - ĐT đã tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Một điểm nhấn trong công tác CCHC của Sở GD - ĐT trong thời gian qua chính là công tác hiện đại hóa hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công tại cơ quan. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và website của ngành; duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Văn Tưởng

Triển khai thực hiện CCHC trên tất cả các lĩnh vực, Sở đã xây dựng Ðề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Ðề án Vị trí việc làm và cơ cấu hạng viên chức; xây dựng khung năng lực vị trí việc làm; trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra, theo dõi mức độ hoàn thành công việc để làm cơ sở đánh giá, sắp xếp cán bộ cho phù hợp. Tập trung thực hiện đơn giản hóa các TTHC, giảm thiểu phiền hà, thời gian cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cho người dân, rút ngắn thời gian, chi phí; nâng cao hiệu quả công tác CCHC, chất lượng hành chính công; Sở bắt đầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 2 TTHC đó là thông báo thực hiện khuyến mại và đăng ký thực hiện khuyến mại. Ðây là cơ sở đánh giá và Sở kiến nghị UBND tỉnh thời gian tới để cấp kinh phí xây dựng phần mềm tiếp nhận, giải quyết TTHC hiện hành cấp độ 3, 4 đối với 100 TTHC trong năm 2019. 

Minh Ngọc
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang