ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 23:14 | 05/04/2020 (GMT+7)
.

Xây dựng chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính

09:59 | 31/08/2019
Chính quyền điện tử và Cách mạng Công nghiệp 4.0 là xu thế tất yếu. Tại Điện Biên, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung xây dựng chính quyền điện tử đã góp phần tích cực cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, cũng như vận hành của bộ máy quản lý nhà nước. Để làm rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân đã phỏng vấn ông Chu Xuân Trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Xin ông cho biết trong những năm qua, tỉnh Điện Biên đã đạt được những kết quả gì trong triển khai Chính quyền điện tử?

- Trong những năm qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn song được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, cùng sự nỗ lực ra sức phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc. Tỉnh Điện Biên đã đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục. Đặc biệt công tác cải cách hành chính là một trong những công tác trọng điểm của tỉnh, luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Trong đó, công tác ứng dụng và phát triển CNTT tiếp tục được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện đồng bộ hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, công khai, minh bạch.

Tỉnh Điện Biên đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xem đây là nền tảng để xây dựng chính quyền điện tử và đã đạt được một số kết quả, cụ thể: Tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển tạo điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả nhất định góp phần xây dựng Chính quyền điện tử và Cải cách hành chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 19.12.2018 về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử 1.0; Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 23.12.2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên về việc đầy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế đến năm 2020...

Hệ thống giao ban trực tuyến của tỉnh đã được lắp đặt thông suốt giữa Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với 10/10 huyện, thị xã, thành phố, qua đó rút ngắn thời gian triển khai công việc từ UBND tỉnh đến địa phương. Song song với đó, công tác ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp cũng được triển khai tích cực với nhiều thông tin, văn bản được cung cấp kịp thời trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, 100% các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện đều có trang thông tin điện tử, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; trong năm 2018, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện được 128 thủ tục hành chính thuộc dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4... Năm 2018 tỷ lệ thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đạt: 70% đối với các sở, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; 50% đối với UBND cấp huyện; 40% đối với UBND cấp xã. Trung bình số hồ sơ gửi và chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trong một quý đạt trên 6.000 hồ sơ.

- Xin ông cho biết những nét khái quát trong việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 36a/NQ-TW của Chính phủ trên địa bàn tỉnh?

- Để thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên (giai đoạn 2018 - 2022). Phát triển và ứng dụng CNTT ngày nay không chỉ là tăng trưởng ngành CNTT mà nó là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đưa tỉnh hướng tới sự phát triển vượt bậc và bền vững. Thời gian qua tỉnh Điện Biên đề ra những chủ trương, chính sách và giải pháp cụ thể nhằm khuyến khích phát triển ứng dụng CNTT trong toàn thể cộng đồng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên nền tảng kinh tế tri thức, trong đó đời sống người dân không ngừng được cải thiện, văn hóa, xã hội phát triển hài hòa. Đây là mục tiêu đồng thời cũng là động lực thúc đẩy sự vươn lên mạnh mẽ hơn của tỉnh trong những năm tới.

Mục tiêu của Kế hoạch là cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, phiên bản 1.0, góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; bảo đảm triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế của tỉnh; tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Lộ trình triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh được thực hiện chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn 1:  Từ năm 2018, triển khai xây dựng các ứng dụng nghiệp vụ chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên, nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh, xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP). Giai đoạn 2: Từ năm 2020, triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu tỉnh, xây dựng hệ thống an toàn thông tin toàn tỉnh, xây dựng hệ thống EAMS. Giai đoạn 3: Từ năm 2022 thực hiện tư vấn và đào tạo kiến trúc (tiếp tục), nâng cấp hệ thống Thư điện tử, trang bị cơ sở hạ tầng cho cơ quan nhà nước.

- Xin cám ơn ông!

Thu Loan thực hiện
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang