ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 14:15 | 29/05/2020 (GMT+7)
.

Quyết liệt, sáng tạo trong thực hiện

08:34 | 24/10/2019
Để bộ máy hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực thực hiện tốt các Nghị quyết số 39, 18, 19-NQ/TW và Đề án số 01-ĐA/TU, bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt. Đến nay, Sở đã giảm 4 phòng quản lý nhà nước xuống còn 6 phòng; tổ chức lại 2 Chi cục Quản lý đất đai và Bảo vệ môi trường thành 2 phòng; tinh giản 9 biên chế. Qua đó, giúp tiết kiệm gần 6 tỷ đồng ngân sách nhà nước...

Giảm nhiều tầng nấc trung gian

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN - MT) tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về TN - MT trên 6 lĩnh vực và cũng là đơn vị có rất nhiều nhiệm vụ giải quyết liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân. Bởi vậy, để bộ máy hoạt động hiệu quả, thì việc sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy là yêu cầu tất yếu. Theo Giám đốc Sở TN - MT Phan Tuệ Minh, từ thực tế, nhiều đơn vị của Sở có chức năng, nhiệm vụ chồng chéo; một số lao động hợp đồng ở các đơn vị sự nghiệp không đủ năng lực, hạn chế về chuyên môn đã làm gián đoạn các công việc. Vì vậy, việc sắp xếp lại bộ máy là điều rất cần thiết. Trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương và Đề án 01-ĐA/TU về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, Sở đã xây dựng các kế hoạch kiện toàn lại các phòng, đơn vị nhằm bảo đảm tính liên thông, nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc.


Các đơn vị của Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi sáp nhập đã hoạt động hiệu quả hơn

Cũng theo ông Minh, trước đây, Sở có hai đơn vị quản lý nhà nước là Chi cục Quản lý đất đai và Chi cục Bảo vệ môi trường. Hai đơn vị này không được giao phân cấp, ủy quyền để thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước. Sở đã tổ chức lại các chi cục thành phòng chuyên môn, nghiệp vụ là Phòng Quản lý môi trường và Phòng Quản lý đất đai. Qua đó, đã giúp tinh gọn bộ máy, giảm cấp trung gian, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. “Nếu như trước đây, mỗi chi cục là một bộ máy đều có các phòng; mỗi phòng lại có đơn vị hành chính trung gian dẫn đến sự trùng chéo chức năng, nhiệm vụ, làm chậm quá trình giải quyết công việc; đặc biệt, tính trách nhiệm của cán bộ, công chức không cao” - ông Minh cho biết thêm.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Sở đã rất coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về mục tiêu, quan điểm, ý nghĩa, yêu cầu của công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, Sở xác định phải triển khai dân chủ, công khai để tạo đồng thuận cao. “Tôi thường xuyên động viên anh em cần phải nâng cao trách nhiệm để làm sao đó giải quyết công việc một cách nhanh, tốt nhất. Đối với các đồng chí nằm trong diện phải sắp xếp lại, mất đi những chức vụ thì cũng phải vui vẻ vì lợi ích chung của cơ quan, đơn vị” - ông Minh chia sẻ.

Song song với việc sắp xếp, tinh giản biên chế, Sở cũng chú trọng rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; phù hợp với công tác quản lý và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, Sở chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện cán bộ bằng nhiều hình thức khác nhau, thực hiện tốt phương châm xây dựng và thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách phát hiện tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cơ bản làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ phục vụ ngành tại đơn vị mang tính chất lâu dài.

Linh hoạt trong tinh giản biên chế

Từ năm 2015 đến nay, Sở TN - MT đã giảm 4 phòng quản lý nhà nước xuống còn 6 phòng; tổ chức lại 2 Chi cục Quản lý đất đai và Bảo vệ môi trường thành 2 phòng; tinh giản 9 biên chế, tiết kiệm được gần 6 tỷ đồng tiền ngân sách. Dự kiến đến hết năm 2021 giảm được tổng cộng 18 biên chế…

Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên hoạt động bộ máy của Sở vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Theo Giám đốc Sở TN - MT Phan Tuệ Minh, là ngành quản lý đa lĩnh vực, trong đó có nhiều lĩnh vực “nóng”, nhạy cảm như đất đai, môi trường, khối lượng công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao rất lớn. Tuy nhiên, số lượng biên chế công chức được giao còn thiếu so với khối lượng công việc thực tế. Vì vậy, trong thời gian tới kiến nghị HĐND, UBND tỉnh tăng cường thêm biên chế công chức cho khối quản lý nhà nước của Sở, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hiện nay. Đồng thời, quan tâm tạo điều kiện về cơ chế chính sách để các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên; chủ động tạo nguồn thu bảo đảm chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động.

Cũng theo ông Minh, hiện nay, việc triển khai Đề án 01 của Tỉnh ủy chưa đạt kết quả như mong muốn. Bởi, chưa có cơ chế, chính sách hấp dẫn trong việc chuyển đổi mô hình hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; việc cổ phần hóa còn nhiều ràng buộc về thủ tục. Bên cạnh đó, văn bản quy định về danh mục, tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do Bộ TN-MT đã ban hành trong quá trình triển khai Sở còn gặp khó khăn chưa thực hiện được, dẫn đến khó khăn trong xác định vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Thời gian tới, để bảo đảm Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, Sở đề xuất thời điểm thực hiện việc sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin TN-MT với Văn phòng Đăng ký đất đai được tiến hành vào tháng 1.2020. 

XUÂN VIỆT
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
08:13 28/10/2019
Với tư duy cởi mở, chân thành của những người đứng đầu, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành và đi đến cùng với doanh nghiệp để kiến tạo nên thành công. “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” từ lâu đã trở thành phương châm phục vụ xuyên suốt trong hoạt động thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp đến với địa bàn. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã khiến Quảng Ninh luôn hấp dẫn, thôi thúc các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn “phải tìm hiểu, đầu tư ngay” tại vùng đất giàu tiềm năng này.
Quay trở lại đầu trang