QUỐC TẾ » Nghị viện các nước
Cập nhật 23:25 | 23/02/2020 (GMT+7)
.
10/07/2009
Tất cả chính quyền các tiểu bang ở Brazil đều theo mô hình chính thể tổng thống thu nhỏ với Thống đốc là người đứng đầu bang, cơ quan lập pháp đơn viện và một hệ thống cơ quan tư pháp của bang. Cuộc bầu cử cho các vị trí ở chính quyền bang được tiến hành đồng thời với nhiệm kỳ cố định 4 năm. Các bang đều áp dụng chung một luật bầu cử. Thống đốc được bầu bằng hệ thống bầu cử đa số đến cùng, còn dân biểu được bầu bằng hệ thống bầu cử đại diện tỷ lệ theo danh sách mở - một hệ thống bầu cử hướng tới cá nhân ứng cử viên và có tính “phi đảng phái”.
10/07/2009
Cơ quan lập pháp tiểu bang được trao những quyền đặc thù để thực hiện chức năng của mình. Tuy nhiên, do tồn tại trong một chế độ Tổng thống thu nhỏ, vai trò của cơ quan lập pháp còn hạn chế và bản thân các dân biểu vẫn ngại đối đầu với cơ quan hành pháp.
10/07/2009
Trong thời gian qua, hoạt động của nghị viện các tiểu bang ở Brazil nói chung và hoạt động giám sát nói riêng đã được cải thiện đáng kể. Ở một số bang, đó là sự hỗ trợ của các nguồn lực bên ngoài, một số bang khác là nhờ tầm nhìn của lãnh đạo, hoặc những ý tưởng đổi mới. Đây là những kinh nghiệm có thể nhân rộng.
10/07/2009
Ở Brazil tồn tại 2 khái niệm là chính trị lệ thuộc và chính trị cương lĩnh. Chính trị lệ thuộc là khi những người có quyền, có tài sản hứa cung cấp cho những người nghèo việc làm, tài sản, cơ sở hạ tầng để đổi lấy phiếu bầu trong các cuộc bầu cử và lòng trung thành. Chính trị cương lĩnh là hệ thống bầu cử trong đó sự lựa chọn của cử tri chủ yếu dựa trên cương lĩnh hành động của các đảng. Nhiều người đề xuất cần giảm tính lệ thuộc và làm cho bầu cử theo cương lĩnh trở nên phổ biến hơn bởi chính trị cương lĩnh mới là động lực của giám sát hành pháp. Những thay đổi này đã diễn ra ở một số bang của Brazil, nhưng vẫn chưa biến chuyển nhiều.
03/07/2009
Giám sát của Nghị viện ở Indonesia (DPR) được mô tả là công cụ để kiểm soát bộ máy nhà nước. Nhưng, những trở ngại liên quan đến cấu trúc và tính chất của bộ máy nhà nước; trở ngại gắn với văn hóa chính trị của đất nước, và những trở ngại xuất phát từ chính bản thân Nghị viện đã làm giảm hiệu quả của công cụ này.
03/07/2009
Người ta thường coi hệ thống chính quyền ở Indonesia là mô hình tổng thống hỗn hợp. Tổng thống, được bầu trực tiếp cùng với phó tổng thống hoặc được bầu tiếp ở vòng 2 nếu không ứng cử viên nào giành được đa số, sẽ phục vụ trong một nhiệm kỳ bốn năm cùng với Hội nghị Tư vấn Nhân dân (Hạ viện – Dewan Perakilan Rakyat - DPR) được bầu theo tỷ lệ dân số và Hội nghị Lãnh thổ Nhân dân (Thượng viện – Dewan Perakilan Daerah - DPD) được bầu theo cơ cấu vùng lãnh thổ.
03/07/2009
Ở DPR có mười nhóm đảng (hay còn gọi là fraksi) chính thức được ghi nhận. Với việc đặt ra những quy tắc chặt chẽ về điều kiện thành lập vào năm 2004 và việc loại bỏ số ghế đặc biệt dành cho quân đội và các nhóm chức năng khác (trên thực tế cũng đã thành lập các fraksi riêng), thì Nghị viện mới có cấu trúc ít bị phân tán hơn.
03/07/2009
Theo một số nhà nghiên cứu, dù đã vượt qua quá trình chuyển đổi từ chế độ bán độc tài sáng chế độ dân chủ, Nghị viện của Indonesia (DPR) vẫn mang nhiều yếu tố hình thức và vẫn chưa thể xác định được vai trò của mình trong quy trình chính sách.
26/06/2009
Theo chế độ kế toán dựa trên đầu vào, chuẩn chi ngân sách thường kiểm soát lượng tiền có thể được chi tiêu cho các hạng mục khác nhau. Tuy nhiên, cơ chế dựa trên đầu vào hạn chế cách thức phân bổ nguồn lực để mang lại kết quả tốt. Ngược lại, xu hướng ở nhiều nước hiện nay, trước hết là các nước phát triển trong lĩnh vực ngân sách là lập ngân sách theo đầu ra.
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang