Đêm miền Tây 

Xem với cỡ chữ

Lục bình trôi trong đêm
đời lục bình không ngủ
Ta có trôi đâu
mà thao thức lũ
đêm miền Tây nước đầy
cá quẫy trông trăng

Trăng miền Tây mọng phập phồng
một vùng điên điển nổi
lấp lánh vàng trôi ngợp đêm xanh
Miền Tây ngợp em
ngẩn ngơ tình anh
trông gió qua mành

Hữu Việt