Điện Biên: Kiến nghị hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh dân tộc thiểu số 

Xem với cỡ chữ

Đoàn ĐBQH tỉnh đã giám sát việc thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, giai đoạn 2015 - 2020 tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo báo cáo, toàn ngành hiện có 526 trường, trung tâm với 7.247 lớp, 195.957 học sinh. Việc biên soạn tài liệu giáo dục địa phương dành cho học sinh lớp 1 đã lấy ý kiến Hội đồng thẩm định lần 1, hiện đang tiếp tục hoàn thiện, tổ chức hội thảo trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt… Tuy nhiên, việc tiếp cận phương pháp dạy và học theo chương trình mới còn khó khăn do cơ sở vật chất chưa đồng bộ; địa bàn vùng núi, biên giới có điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn… Đoàn tiếp thu các kiến nghị của Sở về việc có chính sách hỗ trợ sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông cho học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh vùng đặc biệt khó khăn; tiếp tục dành nguồn lực, đầu tư, xây dựng kiên cố hóa trường lớp học, nâng cao tỷ lệ phòng học kiên cố, bán kiên cố; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đổi mới về chương trình sách giáo khoa cho đội ngũ quản lý, giáo viên…

HỒ NAM