Nghị quyết về xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Định vị lại chính mình 

Xem với cỡ chữ
Tại hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với tỉnh Thanh Hóa tổ chức, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cho rằng, đây là lúc cần thiết để Thanh Hóa định vị lại chính mình trong sự phát triển chung của vùng và cả nước. Thanh Hóa rất cần có đường hướng và cơ chế chính sách đặc biệt để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của một địa phương mà dư địa cho phát triển còn rất lớn.

Khát vọng đột phá

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cho biết, sau 10 năm xây dựng và phát triển trong giai đoạn 2011 - 2020, Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu quan trọng, to lớn, có tính bứt phá, mở ra những cơ hội và là động lực tăng trưởng mạnh mẽ đối với sự phát triển của tỉnh cũng như của vùng. Tốc độ tăng trưởng đạt 10,3%, trong đó giai đoạn 2016 - 2020 đạt 12,1%, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và trong nhóm các tỉnh dẫn đầu của cả nước. Quy mô kinh tế năm 2020 ước đạt trên 229.000 tỷ đồng, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng đột phá, năm 2020 dự kiến thu được 29.000 tỷ đồng, đứng thứ 11 trong cả nước. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, vừa phù hợp với xu thế phát triển chung của cả nước, vừa khai thác, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, trong đó công nghiệp trở thành ngành trụ cột với hạt nhân là Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Một góc khu Kinh tế Nghi Sơn

Tuy nhiên, sự phát triển của Thanh Hóa vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Thanh Hóa chưa thực sự đảm đương được vai trò trung tâm, động lực phát triển của khu vực, chưa khắc phục được những khó khăn, vướng mắc nảy sinh và những thách thức mới. GRDP bình quân đầu người của Thanh Hóa vẫn thấp hơn bình quân chung cả nước; chất lượng tăng trưởng kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao; kết cấu hạ tầng vẫn còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Khu Kinh tế Nghi Sơn là động lực phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực, nhưng đầu tư kết cấu hạ tầng còn chậm, chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh chưa đủ cân đối cho yêu cầu chi và đòi hỏi ngày càng cao của đầu tư phát triển.

Vì vậy, Bí thư Trịnh Văn Chiến cho rằng, đây là lúc cần thiết để Thanh Hóa định vị lại chính mình trong sự phát triển chung của vùng và cả nước. Điều kiện và thời cơ để Thanh Hóa tiếp tục cất cánh, trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc đã chín muồi, nhưng để thực hiện được điều đó thì Thanh Hóa rất cần có đường hướng và cơ chế chính sách đặc biệt để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của một địa phương mà dư địa cho phát triển còn rất lớn. Thanh Hóa rất mong Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để thực hiện thành công lời dạy của Bác Hồ lúc sinh thời: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”.

Cần không gian mới để phát triển

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp, Bộ Công thương, TS. Dương Đình Giám cho rằng, định hướng phát triển chung cho Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ; xây dựng Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư và tăng cường liên kết trong phát triển. Trong đó, để phát triển công nghiệp hỗ trợ thời gian tới, Thanh Hóa cần sử dụng mô hình hỗn hợp, kết hợp giữa chiến lược kéo và chiến lược đẩy. Trong đó thiên về chiến lược kéo bằng việc sử dụng các chính sách khuyến khích, ưu đãi để doanh nghiệp lớn liên kết, phối hợp với các nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ trong nước và trong tỉnh, tạo ra một thị trường cạnh tranh lành mạnh và có lợi cho các nhà cung cấp nội địa. Chiến lược đẩy sẽ bao gồm các chính sách khuyến khích, nâng đỡ doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ như ưu đãi về đất, tín dụng, thuế, đào tạo, thông tin…

Theo Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn, Thanh Hóa hội tụ được 6 yếu tố để vươn lên trở thành cực tăng trưởng của phía Bắc. Trong đó, một số yếu tố rất quan trọng như hội đủ cả 3 vùng địa lý, có rừng núi, đồng bằng, biển đảo, nên nhiều thuận lợi trong phát triển toàn diện các ngành kinh tế cả nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ... Vì vậy, Thanh Hóa cần thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng miền, các cực tăng trưởng trong và ngoài tỉnh. Thu hút và sử dụng vốn đầu tư, đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, xây dựng các cơ chế, chính sách đầu tư tài chính và phân cấp quản lý đặc thù phù hợp. Phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, thực hiện tốt công tác tôn giáo và dân tộc. Tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Thanh Hóa có vị trí địa chính trị, địa kinh tế và vị trí chiến lược về an ninh - quốc phòng của đất nước. Bộ Chính trị nhận thấy Thanh Hóa có điều kiện vươn lên phát triển mạnh mẽ, thực sự trở thành động lực không chỉ để phát triển cho khu vực Bắc Trung Bộ, miền Trung và có tác động lan tỏa cho cả nước, mà còn góp phần quan trọng bảo đảm quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế. Nhằm giúp Thanh Hóa khai thác mọi tiềm năng, lợi thế để có bước phát triển đột phá trong giai đoạn tới, Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng Nghị quyết về phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Đây là tỉnh đầu tiên trong cả nước được Bộ Chính trị chọn ban hành Nghị quyết, ngoài các thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Do đó, với tiềm năng to lớn và đa dạng trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, kinh tế biển… Thanh Hóa cần có bước đi và lộ trình phù hợp, hướng đến là một tỉnh công nghiệp. Đặc biệt, đối với tổ hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, bên cạnh lọc dầu, Thanh Hóa cần có cụm công nghiệp để sử dụng hết đầu ra của tổ hợp này, tránh xuất thô, tạo ra các sản phẩm hóa dầu có giá trị gia tăng cao, đem lại nguồn thu lớn hơn cho tỉnh.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cũng cho rằng, với đặc thù đất rộng, người đông, tỉnh cần phát triển nông nghiệp nhằm bảo đảm sinh kế, thu nhập của nhân dân và các vấn đề trật tự an toàn xã hội; khai thác lợi thế để phát triển kinh tế biển; quan tâm liên kết vùng; tập trung khai thác tốt nguồn lực lớn của Thanh Hóa về văn hóa và con người phục vụ quá trình phát triển bền vững và lâu dài của tỉnh.

Minh Hương