Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luậtlàm việc với Công an TP Hồ Chí Minh 

Xem với cỡ chữ
Ngày 5.12, Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật đã có cuộc làm việc với Công an TP Hồ Chí Minh về việc thi hành pháp luật về tạm giữ, tịch thu phương tiện giao thông vận tại đường bộ theo thủ tục hành chính.

Báo cáo với Đoàn khảo sát, đại diện Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, định kỳ hàng năm, đơn vị đều tiến hành kiểm tra, tổ chức chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và công tác xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ.


Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật làm việc với công an TP Hồ Chí Minh

Từ ngày 15.12.2018 đến 14.11.2019, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt và các lực lượng có liên quan đã kiểm tra, phát hiện xử lý 483.259 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, ra quyết định phạt 335.581 trường hợp. Đối với người vi phạm, tước giấy phép lái xe 75.118 trường hợp, tạm giữ 55.576 xe vi phạm các loại. Về xử lý tang vật, phương tiện quá thời hạn tạm giữ, các đơn vị đã tiến hành ra quyết định tịch thu, bán đấu giá được 20.820 phương tiện các loại, thu gần 10 tỷ đồng, hiện còn 32.449 phương tiện các loại…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an TP Hồ Chí Minh cũng gặp nhiều khó khăn. Ví dụ, công tác truy tìm chủ sở hữu, người quản lý và sử dụng hợp pháp cũng như xác minh nguồn gốc phương tiện kéo dài do nhiều trường hợp viết tay không có giấy chứng thực, địa chỉ người mua không rõ ràng, nhiều trường hợp không xác định được người sở hữu hợp pháp của phương tiện vi phạm. Nguồn kinh phí cho hoạt động thanh lý còn hạn chế, không có nguồn kinh phí ứng trước để chi trả, hỗ trợ cho các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung công tác theo quy trình, quy định của pháp luật như đăng báo, giám định. Về kho bãi phục vụ tạm giữ, bảo quản các phương tiện vi phạm không đáp ứng được số lượng phương tiện tạm giữ hàng năm; không có kho tạm giữ các phương tiện có kích thước lớn như xe ô tô, xe tải, xe ben…

Công an TP Hồ Chí Minh kiến nghị, Ủy ban Pháp luật có ý kiến với Bộ Công an nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện phê duyệt phương án xử lý tài sản theo đúng quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 19, Nghị định số 29/2018/NĐ-CP theo hướng phân cấp phê duyệt phương án cho Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đẩy nhanh tiến độ công tác thanh lý bán đấu giá phương tiện vi phạm bị tịch thu. Bộ Tài chính nghiên cứu điều chỉnh bổ sung quy định các mục: Chi thuê trụ sở làm việc, kho bãi tạm giữ phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông; kinh phí chuyển giao Quyết định xử phạt hành chính đến người vi phạm để thi hành; kinh phí để tiến hành đăng báo tìm chủ sở hữu… theo Thông tư số 01/2018/TT-BTC quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông và Thông tư số 28/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thay mặt Đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang đánh giá cao việc thi hành pháp luật về tạm giữ, tịch thu phương tiện giao thông vận tải đường bộ theo thủ tục hành chính của Công an TP Hồ Chí Minh. Đồng thời nêu rõ, việc thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, được thể hiện thông qua việc thời gian qua chưa xảy ra thắc mắc, khiếu nại của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ghi nhận những kiến nghị của Công an TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết, cuộc khảo sát là cơ sở để Ủy ban Pháp luật có đánh giá, nhìn nhận về những bất cập trong thực hiện pháp luật về tạm giữ, tịch thu phương tiện giao thông vận tải đường bộ theo thủ tục hành chính, từ đó có kiến nghị sửa đổi luật trong lĩnh vực này.

+ Trước đó, Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật đã khảo sát thực tế tại nơi tạm giữ phương tiện giao thông đường bộ của Công an TP Hồ Chí Minh.

Tin và ảnh: Trung Thành