HĐND thành phố Bắc Ninh:

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát 

Xem với cỡ chữ
Năm 2018, HĐND TP Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, đổi mới về nội dung, hình thức, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát.

Tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, ngay từ đầu năm 2018, Thường trực HĐND TP Bắc Ninh và các Ban của HĐND thành phố đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát theo nghị quyết, kế hoạch đề ra. Nội dung giám sát được lựa chọn sát với tình hình thực tiễn địa phương; có trọng tâm, trọng điểm và đi sâu vào những vấn đề thực sự bức xúc, nổi cộm được đông đảo cử tri quan tâm. Hình thức và phương pháp giám sát đã từng bước được đổi mới, từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện đến kết luận giám sát.

Năm 2018, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố đã tổ chức 25 cuộc khảo sát, giám sát, nổi bật như: Giám sát việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý CBCCVC và hợp đồng lao động; Giám sát chuyên đề đối với các trường công lập trên địa bàn thành phố; Giám sát việc cải tạo, nâng cấp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 19 xã, phường. Sau mỗi cuộc khảo sát, giám sát, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố ban hành kết luận giám sát đánh giá đúng kết quả đạt được, chỉ ra khó khăn, hạn chế, yếu kém và đề xuất những giải pháp khắc phục. Kết quả sau giám sát được UBND thành phố tiếp thu và chỉ đạo thực hiện; là kênh phản biện, tham mưu cho Thường trực Thành ủy trong công tác chỉ đạo, đồng thời tạo tiền đề để HĐND thành phố ban hành nhiều Nghị quyết sát với tình hình thực tiễn.


Toàn cảnh Kỳ họp thứ Chín, Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Ninh Khóa XXI 

Nổi bật trong năm vừa qua, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức thành công phiên giải trình về tiến độ thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ năm 2018. Tại phiên giải trình, đã có 14 lượt ý kiến hỏi, 9 lượt ý kiến giải trình của các cơ quan liên quan. Các tồn tại, hạn chế đã được các đại biểu chỉ rõ và thẳng thắn vào trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND xã, phường. Đặc biệt, phiên giải trình có sự tham gia của Chủ tịch UBND thành phố, đã làm rõ thêm các vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.
Trong năm qua, các hoạt động giám sát của HĐND TP Bắc Ninh đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2018 của thành phố, với 16/16 chỉ tiêu KT - XH dự kiến đều đạt và vượt kế hoạch. Thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh phát triển TM - DV; nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị” và hoàn thành 5 quyết tâm chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 13,1%. Thu ngân sách ước thực hiện 2.640,5 tỷ đồng, đạt 174% dự toán. Các hoạt động văn hóa được đẩy mạnh với nhiều điểm nhấn, GD - ĐT giữ vững vị trí đứng đầu tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục nâng lên.

Chất vấn dân chủ, thẳng thắn

Phát huy hiệu quả và những kết quả tích cực từ hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của những kỳ họp trước, thời gian chất vấn tại các kỳ họp HĐND thành phố năm 2018 được chủ toạ sắp xếp phù hợp. Các đại biểu HĐND thành phố đã chủ động, thẳng thắn chất vấn các thành viên UBND, các ngành của UBND thành phố. Nội dung chất vấn đi sâu, đi thẳng vào các vấn đề cử tri quan tâm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trước những kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Kỳ họp thứ Bảy và thứ Tám đã có 41 lượt ý kiến của đại biểu tập trung vào các vấn đề: các giải pháp hỗ trợ cho nông nghiệp - nông thôn; công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; đầu tư xây dựng cơ bản, thu - chi ngân sách năm 2018… Tại Kỳ họp thứ Chín, hoạt động chất vấn được chuẩn bị kỹ càng, chủ động, không chỉ là báo cáo một chiều của ngành chuyên môn mà thực sự là hoạt động hỏi - đáp, trao đổi thẳng thắn giữa các đại biểu dân cử với cơ quan chuyên môn. Các đại biểu đã tiến hành chất vấn Trưởng phòng Kinh tế và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố với 13 câu hỏi tập trung vào các nội dung: Tình trạng bỏ ruộng không canh tác; Việc thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về hỗ trợ giá giống cây dược liệu; Việc hỗ trợ 50% kinh phí GPMB cho các Trung tâm VH - TT xã, phường… Phiên chất vấn diễn ra trong bầu không khí dân chủ, thẳng thắn, có tính xây dựng cao.

Nhận xét về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Chín, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong việc đã thẳng thắn chất vấn những vấn đề được nhiều đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm. Qua chất vấn, lãnh đạo các đơn vị đã nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách, quản lý để có giải pháp khắc phục hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Cùng với các hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát tại kỳ họp, Thường trực HĐND TP Bắc Ninh còn duy trì hoạt động giám sát thường xuyên thông qua việc tiếp xúc cử tri; tiếp công dân; qua các cuộc họp giao ban định kỳ với Thường trực HĐND xã, phường, với UBND thành phố để nắm bắt kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thông qua đó, các tổ đại biểu HĐND thành phố có điều kiện giám sát, theo dõi việc tiếp thu, trả lời và giải quyết của các cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, thời gian tới, HĐND TP Bắc Ninh tiếp tục thực hiện tốt Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Đại biểu HĐND thành phố và xã, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời tăng cường hoạt động giám sát, đặc biệt là giám sát chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực được đại biểu và cử tri quan tâm. Các Ban của HĐND thành phố nghiên cứu, cải tiến cách thức tổ chức giám sát. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát, nhằm bảo đảm hiệu quả giám sát.

Hồng Liên