Đổi mới thảo luận tổ tại kỳ họp HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Tiền đề nâng cao chất lượng thảo luận tại hội trường 

Xem với cỡ chữ
Thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường trong các kỳ họp được HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh xem là diễn đàn thể hiện trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh của đại biểu dân cử, nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND. Thời gian qua, HĐND thị xã đã có nhiều giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động này. Trong đó, việc đổi mới phương pháp thảo luận tổ chính là tiền đề để hoạt động thảo luận hội trường tiếp tục đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực.

Tách hẳn thảo luận tổ ra khỏi chương trình kỳ họp

Trước đây, hoạt động thảo luận tổ tại các kỳ họp của HĐND thị xã Hồng Lĩnh được bố trí trong chương trình kỳ họp; thường diễn ra trong một buổi với 3 tổ để thảo luận, ngoài đại biểu dân cử còn các đại biểu mời tham gia. Tuy nhiên, việc tổ chức thảo luận tổ nằm trong chương trình kỳ họp bên cạnh những kết quả đạt được vẫn gặp phải một số vướng mắc. Trong đó, các ý kiến thảo luận còn chưa sâu sắc và sát với thực tiễn, nhất là đối với những nội dung HĐND bàn, quyết định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của Nhân dân. Thành phần tham dự vẫn chủ yếu là đại biểu ngành, phòng, ban, đại biểu tại các địa phương, đại biểu là cử tri, chuyên gia thì hầu như không có… nên ý kiến chủ yếu mang tầm nhìn của cấp trên và của ngành. Đặc biệt, việc tổ chức thảo luận tổ nằm trong chương trình kỳ họp còn làm phiên thảo luận tại hội trường trở nên nhàm chán bởi một số đại biểu mang luôn các nội dung đã thảo luận tại tổ trình bày tại hội trường mà chưa có sự đánh giá, tổng hợp, chọn lọc, dẫn đến chất lượng ý kiến thảo luận tại hội trường chưa được như kỳ vọng.

Trên cơ sở nhận diện những bất cập nêu trên, từ năm 2017 đến nay, hoạt động thảo luận tổ tại kỳ họp được Thường trực HĐND thị xã đổi mới theo hướng tổ chức trước kỳ họp 3-5 ngày. Công tác tổ chức được giao cho Tổ trưởng Tổ đại biểu phối hợp với Thường trực HĐND, UBMTTQ phường, xã nơi đại biểu ứng cử. Cách làm mới này đã góp phần phát huy vai trò của Tổ trưởng Tổ đại biểu và cá nhân từng đại biểu HĐND. Nếu trước đây, nhiều Tổ đại biểu được gộp thành một tổ thảo luận thì hiện nay, các đại biểu là Tổ trưởng và thành viên của Tổ phải chủ trì và tham gia thảo luận. Để chuẩn bị cho phiên thảo luận, Tổ trưởng ngoài bám theo hướng dẫn của Thường trực HĐND thị xã, phải nghiên cứu nội dung, chương trình kỳ họp, các vấn đề HĐND sẽ bàn, quyết định để xác định nội dung thảo luận, vạch ra các nội dung ưu tiên. Kế đến là làm việc với cấp uỷ, chính quyền địa phương để phối hợp chuẩn bị từ địa điểm, thành phần mời, chương trình cụ thể. Tổ trưởng cũng phân công các đại biểu trong tổ tham gia chuẩn bị, nghiên cứu kỹ tài liệu để trình bày tại cuộc thảo luận. Việc chủ động nghiên cứu tài liệu giúp cho đại biểu HĐND nắm bắt được sâu hơn nội dung của kỳ họp.

Việc thảo luận trước thời điểm khai mạc kỳ họp từ 3-5 ngày không chỉ tạo điều kiện cho đại biểu nghiên cứu tài liệu nghiêm túc, chủ động mà còn giúp cho đại biểu tranh thủ được nhiều ý kiến và thông tin để chuẩn bị cho ý kiến tham gia thảo luận tại hội trường, chất vấn tại kỳ họp. Bên cạnh đó, nhiều nội dung dự kiến sẽ bàn tại kỳ họp được thảo luận sâu hơn do thành phần tham gia được linh hoạt và chủ động hơn vì thảo luận được tổ chức tại các địa phương, không bị bó hẹp thành phần như tại kỳ họp HĐND. Đặc biệt, với một số chuyên đề, nhiều tổ trưởng còn chủ động mời chuyên gia và cử tri là đối tượng tác động cùng tham gia. Qua đó, ghi nhận được rất nhiều ý kiến hay, giải pháp thiết thực hơn.

Thảo luận tổ đại biểu  HĐND thị xã tại phường Đậu Liêu kết hợp tổ chức tham vấn ý kiến cử tri về Dự thảo nghị quyết cơ chế sản xuất nông nghiệp

Ảnh: Bình Nguyên 

Ý kiến tham gia thảo luận chất lượng hơn

Kể từ khi tổ chức thảo luận Tổ trước kỳ họp, thời gian diễn ra kỳ họp HĐND thị xã Hồng Lĩnh được rút ngắn đi một buổi; thời lượng dành cho thảo luận hội trường được bố trí thoả đáng hơn; các ý kiến tham gia thảo luận cũng chất lượng hơn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức 11 kỳ họp. Trong đó, có 2 kỳ họp bất thường, tổ chức 9 phiên thảo luận tại hội trường với trên 100 lượt đại biểu HĐND thị xã tham gia thảo luận trực tiếp. Nhìn chung, các ý kiến đại biểu thể hiện sự nghiên cứu sâu về tài liệu, có so sánh, đối chiếu với thực tiễn nên tính thuyết phục cao. Có những ý kiến được minh hoạ khá sinh động, thuyết phục cao với địa chỉ cụ thể, số liệu rõ ràng.

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh Đặng Minh Khang chia sẻ: Việc cung cấp thông tin cho đại biểu HĐND được Thường trực HĐND quan tâm hàng đầu. Cùng với gửi tài liệu kỳ họp cho các đại biểu trước 5 ngày theo luật định, Thường trực HĐND thị xã cũng gửi kèm công văn hướng dẫn thảo luận, phiếu đăng ký, các tài liệu, văn bản luật liên quan… qua hệ thống thư điện tử và mạng xã hội Zalo để đại biểu khai thác kịp thời. “Trong văn bản hướng dẫn thảo luận tổ cũng như thảo luận tại hội trường, Thường trực HĐND yêu cầu các đại biểu HĐND phát huy trách nhiệm, chủ động nghiên cứu trước tài liệu và căn cứ tình hình thực tiễn từ quá trình theo dõi, nắm bắt tại cơ sở để nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng nội dung thảo luận tổ”, Phó Chủ tịch HĐND thị xã cho biết thêm.

Từ thảo luận tổ, các vấn đề nổi cộm, xuất phát từ thực tiễn, được dư luận, cử tri quan tâm sẽ được tổng hợp lại. Đây là tiền đề quan trọng để đại diện các Tổ đại biểu xây dựng nội dung tham gia thảo luận tại hội trường. “Tâm nguyện của cử tri, tâm huyết của cả Tổ đại biểu và địa phương đều được chắt lọc và hội tụ trong bài thảo luận tại hội trường của đại biểu đại diện cho tổ. Nhờ những đổi mới này, những kỳ họp gần đây, chất lượng ý kiến thảo luận tại hội trường được nâng lên. Nhiều nội dung được cử tri đánh giá cao vì vừa rõ ràng trách nhiệm vừa có dẫn chứng, số liệu cụ thể, thuyết phục, góp phần quan trọng vào việc quyết định các quyết sách tại kỳ họp”, đại biểu Bùi Quang Liêm - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thị xã đơn vị xã Thuận Lộc chia sẻ.

Lê Hồng Hạnh - Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh