Giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân địa phương

Đối thoại tìm mấu chốt vấn đề 

Xem với cỡ chữ
Để giải quyết được những kiến nghị, bức xúc của người dân, bên cạnh xác định được nguyên nhân, yêu cầu đặt ra là phải tạo được cơ chế kiểm tra, giám sát việc xử lý. Bên cạnh đó, phải thật sự gắn bó, đặt mình vào vị trí của người dân. Thường trực HĐND huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức các buổi đối thoại với nhân dân nhằm lắng nghe, trao đổi thông tin về những bức xúc của nhân dân, qua đó tìm ra mấu chốt của vấn đề để có giải pháp giải quyết hiệu quả.

Tiếp xúc địa bàn có nhiều ý kiến, kiến nghị

 MTTQ và các đoàn thể có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhất là vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể. Chính vì vậy, hàng năm Thường trực và UBMTTQVN huyện đều xây dựng và thống nhất kế hoạch giám sát dựa trên tình hình thực tế tại địa phương và những vấn đề bức xúc cử tri kiến nghị. Trên cơ sở đó, có những kiến nghị kịp thời để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và nhân dân.

Để kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của cử tri, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Bảo Lâm đã quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc TXCT và giám sát việc giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri. Hoạt động TXCT được đổi mới theo hướng mở rộng thành phần, đối tượng cử tri. Đặc biệt, đại biểu HĐND huyện là lãnh đạo huyện tiếp tục thực hiện TXCT ở những địa bàn có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri. Từ đó, đã nắm bắt được nhiều vấn đề nổi cộm đặt ra ở cơ sở để có hướng giải quyết; tạo sự tin tưởng, đồng thuận của cử tri, nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương.

Bên cạnh TXCT, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, phân công triển khai thực hiện tốt các cuộc giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên. Trong đó, tập trung vào lĩnh vực cử tri, nhân dân quan tâm như: Việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, bảo vệ rừng... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực, các Ban HĐND huyện đã thực hiện nhiều cuộc giám sát chuyên đề ở hầu hết các địa phương, đơn vị. Nội dung tập trung vào những vấn đề nổi cộm mà người dân quan tâm. Các cuộc giám sát, khảo sát luôn được đổi mới theo hướng làm việc trực tiếp với đối tượng được giám sát, những người hưởng lợi để bảo đảm thực chất, hiệu quả. Thường trực HĐND huyện cũng đã giao cho các Tổ đại biểu HĐND giám sát, khảo sát, xem xét thực tế kiến nghị nhân dân đã được giải quyết như thế nào, tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND huyện.

Bên cạnh đó, hoạt động chất vấn trong các kỳ họp HĐND huyện là một trong những công cụ giải quyết hữu hiệu các vấn đề bức xúc người dân địa phương. Tại các kỳ họp, đại biểu HĐND huyện thông qua việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân đã đề nghị UBND huyện, các cơ quan thuộc huyện giải trình, làm rõ những vấn đề cử tri, người dân còn băn khoăn. Việc chất vấn được thực hiện công khai, minh bạch. Trên cơ sở chất vấn, Thường trực HĐND có kết luận, có giải pháp cụ thể, sát thực tiễn nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc của vấn đề đang được chất vấn, giải trình.

Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Bảo Lâm Khóa V Ảnh: Trịnh Chu

Gắn bó, đặt mình vào vị trí người dân

Nhìn chung, các ý kiến, kiến nghị, bức xúc của cử tri và nhân dân trong thời gian qua trên địa bàn huyện đã cơ bản được giải quyết kịp thời, những băn khoăn, thắc mắc của cử tri về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực được giải quyết cụ thể, tâm tư nguyện vọng của cử tri từng bước được đáp ứng. Từ đó, đã góp phần tích cực củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số kiến nghị của nhân dân được giải quyết chậm so với yêu cầu, nhất là các kiến nghị liên quan đến đất đai; công tác kiểm tra sau khi có kết quả giải quyết ý kiến chưa được chú trọng đúng mức.

Để giải quyết được những kiến nghị, bức xúc của người dân, kinh nghiệm của Thường trực HĐND huyện Bảo Lâm là phải xác định được nguyên nhân gây bức xúc, làm cơ sở để đề ra các giải pháp đúng đắn, phù hợp với lòng dân; đồng thời, phải tạo được cơ chế kiểm tra, giám sát việc xử lý. Với vai trò, trách nhiệm của mình, đại biểu phải thật sự gắn bó, quan tâm, đặt mình vào vị trí của người dân. Nếu nguyện vọng chính đáng của người dân được giải quyết thì niềm tin với Đảng, Nhà nước mới được giữ vững và tăng cường. 

Đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện Bảo Lâm đã giám sát các đơn vị, địa phương trong việc giải quyết các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, trong dư luận. Đồng thời, tổ chức giám sát công tác triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND. Trong trường hợp cần thiết, cũng sẽ tổ chức các phiên giải trình nhằm giải quyết kịp thời các phát sinh tại cơ sở.

Thường trực HĐND đã phối hợp cùng UBND, UBMTTQVN huyện tổ chức các buổi đối thoại với nhân dân nhằm lắng nghe, trao đổi thông tin để tìm hiểu những bức xúc của nhân dân, qua đó tìm ra mấu chốt của vấn đề; ai sẽ là người chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề đó… Thông qua đối thoại, người dân sẽ hiểu rằng việc mình cần, yêu cầu đang mắc ở khâu nào; nếu không giải quyết được thì bộ phận nào đang phục vụ nhân dân không tốt. Việc tổ chức đối thoại đã phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, tạo không khí dân chủ, công khai giữa các cấp lãnh đạo với nhân dân. Các ý kiến đóng góp của nhân dân đã phục vụ đắc lực cho các quyết định quan trọng tại các kỳ họp của HĐND. Đồng thời, bảo đảm cho các quyết định của HĐND sát với thực tế, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương. Góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, củng cố lòng tin của dân với Đảng, chính quyền.

LÊ HOÀN