Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai tiếp tục được bầu làm Bí thư Thị ủy Sơn Tây 

Xem với cỡ chữ
Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Bí thư Thị ủy Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thị ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 30.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành công tác bầu cử.  

Kết quả, 41 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sơn Tây khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sơn Tây khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất và báo cáo kết quả bầu: Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Thị ủy, Phó Bí thư Thị ủy, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Bí thư Thị ủy Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thị ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng trong chiều nay, đại hội đã bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ thị xã Sơn Tây đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI.  

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Thị ủy Sơn Tây khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 Phạm Thị Thanh Mai đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thị xã tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực thực hiện các mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với 14 chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu xây dựng thị xã Sơn Tây trở thành đô thị xanh văn minh, giàu đẹp...

PHI LONG