Câu chuyện đại biểu

Đừng cứng nhắc trong giải quyết ý kiến cử tri 

Xem với cỡ chữ
“Việc giải quyết ý kiến cử tri là trách nhiệm của UBND và các ngành, không thể một kiến nghị mà mấy năm không chịu giải quyết. Có ý kiến thì phải giải quyết mà giải quyết phải thấu tình đạt lí chứ không thể cứng nhắc. Tôi nghĩ xí nghiệp cấp nước cần xem xét để giải quyết sớm cho dân như đã hứa, không thể viện lí do này nọ”.

Một khách hàng không đồng ý không thực hiện được?

Một trong những kênh để cử tri đánh giá hoạt động của chính quyền chính là việc quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri cũng như giải quyết đơn thư phản ánh. Đồng thời, việc đôn đốc giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Thực tiễn cho thấy, ở những nơi chính quyền quan tâm giải quyết kiến nghị của cử tri thì ở nơi đó đơn thư khiếu nại tố cáo sẽ giảm đi, niềm tin của người dân với chính quyền được củng cố, triển khai thực hiện nhiệm vụ có sự đồng thuận cao. Thế nhưng thực tế giải quyết kiến nghị của cử tri không phải cứ là làm ngay.

Hơn hai năm nay, anh Phạm Văn Hiền, Tổ dân phố Tân Miếu, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh cùng 131 hộ dân nơi đây kiến nghị được cấp nước, đồng thời xóa bán tổng đồng hồ đo nước sạch, thế nhưng đến thời điểm này mới được cấp nước còn việc xóa bán tổng mặc dù qua nhiều diễn đàn Tổ đại biểu HĐND thị xã Hồng Lĩnh bầu tại phường kiến nghị, chất vấn tại 2 kỳ họp nhưng vẫn chưa được giải quyết. Theo chân anh Hiền tìm hiểu tâm tư một số hộ dân khác trong Tổ thì được biết nguyện vọng của người dân nơi đây rất muốn được xóa bán tổng đồng hồ đo nước, vì làm như vậy tiện lợi cho mỗi hộ dân, ý thức sử dụng nước cũng được nâng cao, hơn chứ sử dụng chung 1 đồng hồ như hiện nay chưa tạo được sự đồng thuận do mỗi nhà sử dụng mỗi kiểu.


Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh làm việc với UBND thị xã, các phường xã và các ban, ngành liên quan

Xét thấy nguyện vọng của Nhân dân là chính đáng, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức phiên giải trình trong tháng 9.2018 về nội dung này và kết luận rõ giao UBND thị xã chỉ đạo Xí nghiệp cấp nước Hồng Lĩnh phối hợp UBND phường Trung Lương và Tổ dân phố Tân Miếu giải quyết cho các hộ, hoàn thành trong tháng 11.2018, báo cáo cụ thể tại kỳ họp HĐND thị xã thường lệ cuối năm 2018. Thế nhưng hơn hai tháng qua việc này vẫn chưa được giải quyết. Theo báo cáo của Xí nghiệp cấp nước Hồng Lĩnh cho thấy: Sau khi nhận được ý kiến của các hộ dân ở Tổ dân phố Tân Miếu, phường Trung Lương, Chi nhánh cấp nước Hồng Lĩnh đã khảo sát, báo cáo và được Công ty cấp nước Hà Tĩnh thống nhất việc chuyển đổi từ đồng hồ tổng sang bán nước cho từng hộ khách hàng. Trong đó, sẽ thực hiện: Cắt bỏ một số tuyến ống mạng cấp II của 131 hộ, đồng thời sẽ sử dụng một số đoạn đủ điều kiện cấp nước, các hộ dân trên tuyến cắt bỏ sẽ được đấu nối vào mạng lưới cấp nước của chi nhánh đã có; hệ thống mạng cấp III (hệ thống từ ngõ vào nhà) qua kiểm tra nhận thấy cần thay thế hoàn toàn cho nên chi nhánh yêu cầu làm mới lại theo mô hình đồng bộ, kinh phí là 1.480.000 đồng/hộ. Phần đào đất và giải phóng mặt bằng các hộ khách hàng tự đào và tự giải phóng, Chi nhánh chỉ lắp đặt hệ thống cấp nước và tất cả đồng hồ đo nước được lắp đặt ngoài hàng rào để tiện quản lý và đọc số.

Tuy nhiên, cho đến nay chưa thực hiện được do tất cả các hộ (131 hộ) phải có đơn đề nghị chuyển (nếu có 1 khách hàng không đồng ý thì sẽ không thực hiện được), vì vậy đề nghị UBND phường Trung Lương, Tổ dân phố Tân Miếu tuyên truyền, vận động để các hộ có đơn gửi lên chi nhánh cấp nước Hồng Lĩnh (theo mẫu đơn Chi nhánh cấp nước Hồng Lĩnh đã gửi) để chi nhánh cấp nước Hồng Lĩnh có cơ sở thực hiện các nội dung trên.

Không thể cứng nhắc

Trao đổi về kết quả giải quyết này, Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Miếu cho biết: “Hiện nay, 121 hộ dân đã đồng  ý với phương án nói trên và chúng tôi đã có đơn, nguyện vọng của người dân là muốn giải quyết như đề nghị; hiện vẫn còn 10 hộ ở tổ nước chưa thống nhất. Xí nghiệp trả lời: Nếu có 1 khách hàng không đồng ý thì sẽ không thực hiện được là cứng nhắc và chưa tạo điều kiện cho dân, vì phần đa hộ dân đều đã đồng ý, tại sao không tạo điều kiện mà bắt buộc 100% người dân phải đồng ý mới làm; nếu như có 1 hộ không đồng ý thì 130 hộ đều không được giải quyết hay sao?”.

Trao đổi về nội dung này, Phó Chủ tịch HĐND phường Trung Lương Nguyễn Ngọc Luân cho biết: “Việc giải quyết ý kiến cử tri là trách nhiệm của UBND và các ngành, không thể một kiến nghị mà mấy năm không chịu giải quyết. Có ý kiến thì phải giải quyết mà giải quyết phải thấu tình đạt lí chứ không thể cứng nhắc. Tôi nghĩ xí nghiệp cấp nước cần xem xét để giải quyết sớm cho dân như đã hứa không thể viện lí do này nọ”.

Từ việc này cho thấy, đã đến lúc Thường trực HĐND thị xã giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và chuẩn bị báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trình ra kỳ họp HĐND; đồng thời, phân công Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã thẩm tra rõ để HĐND thị xã quyết định, ra nghị quyết cụ thể tại kỳ họp.

Lê Hồng Hạnh - Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh