EVN đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin 

Xem với cỡ chữ
Mục tiêu chung, đến năm 2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cơ bản hoàn thành ứng dụng các công nghệ của cuộc Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 để xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại, tiên tiến, đáp ứng nhu cầu của hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, vận hành thị trường điện, điều hành/vận hành hệ thống điện. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến về triển khai Định hướng kế hoạch phát triển CNTT trong EVN giai đoạn 2019 - 2025.

Ứng dụng CNTT trong quản trị, sản xuất

Theo đánh giá của các chuyên gia, EVN là một trong những tập đoàn sớm thực hiện chuyển đổi số, nhanh nhạy bắt nhịp làn sóng CMCN 4.0, qua đó, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện chất lượng điện, dịch vụ điện phục vụ khách hàng.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cho biết, từ 20 năm trước, EVN đã là một trong những đơn vị tiên phong, triển khai văn phòng điện tử (E-Office). Đến nay, 100% các đơn vị của EVN đã sử dụng hệ thống E-Office để giải quyết công việc. EVN cũng đã triển khai ký số các văn bản điện tử trong tập đoàn. Không chỉ “phủ rộng” công nghệ, việc chuyển đổi số còn được EVN thực hiện theo chiều sâu nhờ nỗ lực thay đổi thói quen công nghệ, thay đổi phương thức thực hiện công việc. Hiện nay, 95% văn bản đến và đi trong tập đoàn lưu hành qua hình thức điện tử.


EVN đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ Nguồn: ITN

Đặc biệt, với mục tiêu tăng cường tin học hóa trong công tác kinh doanh Điện năng, phát triển các dịch vụ chăm sóc khách hàng, EVN đã giao cho Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) xây dựng hệ thống thông tin và dịch vụ khách hàng CMIS. Hệ thống chủ yếu phục vụ công tác kinh doanh tác nghiệp tại các chi nhánh (với các công ty Điện lực miền) và điện lực (các công ty điện lực thành phố). Cán bộ nghiệp vụ ở các đơn vị có thể truy cập vào chương trình thông qua mật khẩu, tên đăng nhập để thực hiện chức năng nghiệp vụ với quyền hạn được cấp: cập nhật thông tin, tính toán, in ấn, tìm kiếm thông tin, thực hiện trao đổi thông tin với các hệ thống ngoài. Cán bộ quản lý các cấp từ bộ phận quản lý nghiệp vụ ở các phòng, ban đến chi nhánh, điện lực, công ty và tập đoàn đều có thể truy cập vào chương trình, thông qua mật khẩu, tên đăng ký người dùng để thực hiện chức năng nghiệp vụ với quyền hạn được cấp. Người sử dụng có thể tương tác với hệ thống thông qua ứng dụng trên máy tính hoặc thông qua trình duyệt Web. 

Hệ thống CMIS được xây dựng và triển khai đã cho phép các công ty điện lực có thể áp dụng CNTT vào nghiệp vụ kinh doanh điện năng, tạo thành một chu trình sản xuất khép kín, quản lý thông tin khách hàng từ khi ký đến khi thanh lý hợp đồng. Với hệ thống này, thông tin sẽ được phản ánh kịp thời cho lãnh đạo điều hành, sản xuất, thời gian cung cấp thông tin nhanh và tin cậy, quy trình nghiệp vụ thống nhất trên toàn EVN, tạo điều kiện thuận lợi giúp EVN ngày càng hiện đại hóa, chuẩn hóa để có thể dễ dàng hội nhập với nền kinh tế thế giới.

Tiếp tục ứng dụng thành quả Cách mạng Công nghiệp 4.0

Với vai trò của một doanh nghiệp nhà nước trọng điểm, EVN đã sớm chủ động tham gia CMCN 4.0 một cách toàn diện với quyết tâm cao. Không dừng lại tại đó, mới đây, Hội đồng Thành viên EVN đã thông qua Định hướng kế hoạch phát triển CNTT trong EVN giai đoạn 2019 - 2025.

Trưởng ban Viễn thông - CNTT, EVN Nguyễn Xuân Tuấn cho biết, định hướng đặt ra mục tiêu chung đến năm 2025, EVN sẽ hoàn thành thống nhất mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của EVN (bao gồm cả phần cứng và phần mềm); chuẩn hóa tiêu chuẩn công nghệ, cấu trúc dữ liệu bảo đảm tính tích hợp và mở rộng trong tương lai. Tất cả các hệ thống CNTT dùng chung và đặc thù do các đơn vị phát triển phải tuân thủ theo kiến trúc, tiêu chuẩn công nghệ, cấu trúc dữ liệu chung và phải được Tập đoàn thông qua danh mục trước khi thực hiện. Theo đó, về kiến trúc CNTT, Tập đoàn định hướng xây dựng 4 lớp bao gồm: Kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc thông tin, kiến trúc ứng dụng và kiến trúc kỹ thuật công nghệ.

Với các phần mềm CNTT, định hướng đến năm 2020, EVN hoàn thành nâng cấp các phần mềm hiện hữu để nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ điện tương đương dịch vụ hành chính công cấp độ 4. Trong giai đoạn 2019 - 2025, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung dựa trên 7 phần mềm lõi của Tập đoàn; hoàn thiện văn phòng điện tử; ứng dụng công nghệ đo đếm thông minh…

“Tập đoàn cũng định hướng phát triển hạ tầng CNTT, nâng cấp hệ thống mạng WAN, LAN, xây dựng EVN’s Cloud, hoàn thành chuyển đổi toàn bộ hệ thống hạ tầng CNTT theo hướng ảo hóa… Đồng thời, chú trọng thực hiện an ninh bảo mật. EVN cũng sẽ xây dựng, hoàn thiện các chính sách về CNTT nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ CNTT; phát triển nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao trong Tập đoàn” - Trưởng ban Viễn thông - CNTT, EVN Nguyễn Xuân Tuấn chia sẻ. 

Để triển khai thành công Định hướng kế hoạch phát triển CNTT trong EVN giai đoạn 2019 - 2025, không ít đơn vị kiến nghị rằng, Tập đoàn EVN xem xét phân kỳ thực hiện kế hoạch phát triển CNTT, phân bổ nguồn lực đầu tư hợp lý. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể và hỗ trợ các đơn vị trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT.