Giải pháp cấp bách bảo đảm cung ứng điện 

Xem với cỡ chữ
Với nhiều dự án nguồn điện công suất lớn nhưng chậm tiến độ hoặc chưa xác định được tiến độ theo đúng Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia (quy hoạch điện VII), Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển điện lực kiến nghị một số giải pháp cấp bách để bảo đảm cung cấp điện trong vài năm tới.

Bên cạnh việc đưa ra một loạt các giải pháp để bảo đảm cung ứng điện, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển điện lực cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ ngành liên quan và các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng liên quan đến các dự án điện. Mặt khác, kiến nghị Thủ tướng sớm phê duyệt cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam thay thế Quyết định 11/2017/QĐ-TTg.

Khó khăn thực hiện nhiều dự án

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển điện lực vừa có văn bản số 02/BCĐQGĐL-VP báo cáo cập nhật về tình hình thực hiện các dự án trong quy hoạch điện VII điều chỉnh. Báo cáo đã nêu thực trạng phát triển các dự án nguồn điện, lưới điện nằm trong quy hoạch. Cụ thể, với 62 dự án nguồn điện lớn có công suất trên 200MW thì chỉ 15 dự án đạt tiến độ, còn lại 47 dự án chậm tiến độ hoặc chưa xác định được tiến độ. Với các công trình lưới điện, đã khởi công 196 công trình và đã hoàn thành đóng điện 192 công trình lưới điện 110 - 500kV.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển điện lực cũng chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư, đó là ngoài những bất cập về thủ tục đầu tư thì điển hình nhất vẫn là những khó khăn về giải phóng mặt bằng. Điều này đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình lưới điện tại các thành phố lớn, đặc biệt là liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng do thủ tục rất phức tạp và mất nhiều thời gian. Trong đó phải kể tới công trình vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài như đường dây 220kV đấu nối sau các trạm 500kV Phố Nối, Việt Trì, Lưu Xá; vướng mắc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng như các dự án Trạm biến áp 220kV Nghĩa Lộ và đường dây 220kV Nghĩa Lộ - 500kV Việt Trì, đường dây 220kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ, Nha Trang - Tháp Chàm. Đặc biệt một số công trình trọng điểm đồng bộ nguồn điện BOT cũng bị chậm tiến độ, như đường dây 500kV đấu nối các Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Vân Phong 1, Hải Dương.

Báo cáo cũng chỉ ra thực tế, công tác quản lý đất đai ở một số địa phương còn nhiều hạn chế, đặc biệt là đối với khu vực vùng sâu vùng xa, làm ảnh hưởng đến việc xác định nguồn gốc đất, gây tranh chấp khiếu kiện kéo dài; đơn giá bồi thường còn bất cập, đặc biệt đối với khu vực giáp ranh giữa các tỉnh.


Đặt mục tiêu đến năm 2025, hệ thống điện toàn quốc phải có gần 14.500MWp điện mặt trời

Đáp ứng nhu cầu về điện

Để bảo đảm cung ứng điện trong vài năm tới đây, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển điện lực cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 hệ thống điện toàn quốc phải có gần 14.500MWp điện mặt trời và khoảng 6.000MW điện gió. Trong nhiều phương án mà Ban Chỉ đạo đề xuất, đáng chú ý là giải pháp xem xét khả năng thuê tàu, xà lan/nhà máy điện nổi để cung cấp điện, nếu các dự án nhiệt điện phía Nam vẫn tiếp tục chậm tiến độ như vừa qua. Đặc biệt, bảo đảm thời gian giao hàng ngắn, theo hợp đồng từ 3 - 10 năm và dải công suất dao động trong khoảng 30MW đến 620MW. Đây là giải pháp ngắn hạn và trung hạn tương đối hiệu quả cho các quốc gia có nhu cầu cấp điện khẩn cấp.

Ngoài ra, nhiều giải pháp cấp bách khác đã được Ban Chỉ đạo tiếp tục đề xuất và đôn đốc như đưa nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 Mở rộng vào vận hành trong quý I.2020; đôn đốc các chủ đầu tư xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền và báo cáo Chính phủ chỉ đạo xử lý đối với các dự án Sông Hậu I, Thái Bình II, Long Phú 1. Bên cạnh đó, chỉ đạo các chủ đầu tư bảo đảm tiến độ các dự án nguồn điện lớn trong giai đoạn 2021 - 2025 như Nhà máy Nhiệt điện BOT Duyên Hải 2, Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1, Sông Hậu 1, Thái Bình 2…

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án điện mặt trời, điện gió đã có trong quy hoạch đi vào vận hành đúng tiến độ; khẩn trương xây dựng lưới điện giải tỏa công suất các nguồn điện này. Song song với đó là xây dựng chính sách đồng bộ nhằm khuyến khích các nguồn năng lượng tái tạo với cơ cấu và tỷ lệ hợp lý, nhất là các dự án điện mặt trời áp mái; khẩn trương đầu tư, xây dựng và hoàn thành các các đường dây và trạm biến áp 500/220/110kV giải tỏa công suất các trung tâm điện lực, các nguồn năng lượng tái tạo tập trung ở khu vực Nam Trung Bộ, các nguồn thủy điện nhỏ ở khu vực miền núi phía Bắc. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình Quốc gia về Quản lý nhu cầu phụ tải điện và Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.