Giải pháp phát triển bảo hiểm y tế học đường 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng nghĩa sẽ khôi phục hệ thống y tế trường học. Tuy nhiên, với ý nghĩa là nhóm đi trước trên lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, hiện nay vẫn còn số ít học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế. Để đạt tỷ lệ bao phủ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội cần quyết liệt hơn nữa để có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền, nhà trường và toàn xã hội.

Theo BHXH Việt Nam, năm học 2018 - 2019, đã có nhiều trường học đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT. Theo số liệu của BHXH Việt Nam, đến tháng 4.2019, cả nước có hơn 17 triệu học sinh tham gia BHYT, chiếm hơn 94%, còn khoảng 6% nhóm đối tượng HSSV chưa tham gia BHYT, chiếm gần một triệu em. Số liệu thống kê của cơ quan chức năng cũng cho thấy, hầu hết các địa phương số học sinh tham gia đạt từ 94% - 99%, nhưng số sinh viên bậc đại học, cao đẳng, trung học nghề chỉ đạt từ 64% - 75%. Như vậy, tỷ lệ HSSV chưa tham gia còn lại chủ yếu ở bậc đại học.

Phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ 100%

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam mới đây đã ban hành văn bản gửi BHXH các địa phương về việc thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) trong năm học 2019 - 2020. Theo BHXH Việt Nam, thời gian qua, BHXH các tỉnh, thành phố đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai BHYT HSSV và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, số lượng HSSV tham gia BHYT hàng năm đều tăng.

Để triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2019 - 2020 đạt hiệu quả, bảo đảm 100% HSSV tham gia BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số giải pháp quan trọng. Trước hết, BHXH các địa phương cần tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền ban hành văn bản chỉ đạo công tác BHYT HSSV, phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT, coi đây là một trong những nhiệm vụ của nhà trường và việc chấp hành pháp luật của HSSV.

Tiếp đó, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về BHYT vào tháng cao điểm đầu năm học mới, nội dung trọng tâm, trọng điểm như: Tính nhân văn, cộng đồng chia sẻ của BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng; BHYT HSSV góp phần phát triển toàn diện thế hệ chủ nhân tương lai đất nước; phạm vi, quyền lợi khi tham gia BHYT HSSV.

Tuyên truyền về những HSSV được quỹ khám, chữa bệnh BHYT chi trả chi phí lớn. Gương người tốt, việc tốt trong thực hiện BHYT HSSV, nêu gương các trường học thực hiện tốt BHYT HSSV. Các quy định mới liên quan đến thực hiện BHYT HSSV theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17.10.2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.


Cần các giải pháp để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT

Cần sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị

Sức khỏe HSSV trong mục tiêu giáo dục toàn diện có vai trò rất quan trọng và cũng là mối quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước, gia đình và toàn xã hội. Học sinh là đối tượng tập trung, dễ quản lý và huy động tham gia BHYT hơn các đối tượng khác. Nếu không làm tốt BHYT HSSV thì khó thực hiện thành công lộ trình BHYT toàn dân. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai BHYT HSSV tự nguyện và BHYT HSSV bắt buộc, tình hình tham gia BHYT HSSV chưa đáp ứng yêu cầu bao phủ 100%.

Theo các chuyên gia, thực tế cho thấy, vai trò nhận thức của mỗi cán bộ lãnh đạo trong các cấp chính quyền, các ngành liên quan tại địa phương cần phải được quán triệt sâu sắc, nhất là khâu tổ chức thực hiện. Chúng ta đã có đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng từ Bộ Chính trị đến các cấp ủy đảng địa phương, các bộ, ngành và các cấp chính quyền về công tác BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng.

Quan trọng hơn là nhận thức trong tổ chức thực hiện, cần có sự đồng thuận, quyết tâm cao để hoàn thành bao phủ BHYT HSSV trước năm 2020; cần xây dựng kế hoạch chỉ tiêu cụ thể từ nay đến 2020 bao phủ 100% HSSV tham gia BHYT và được xem như là một chỉ tiêu pháp lệnh Nhà nước. Các trường đại học, cao đẳng tại địa phương tăng cường công tác phổ biến giáo dục chính sách pháp luật BHYT đến từng sinh viên, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của một công dân trí thức gương mẫu, vận động tuyên truyền với các hình thức phù hợp với lứa tuổi sinh viên. Đồng thời, đề nghị Chính phủ có cơ chế chính sách cho sinh viên khi tham gia BHYT như hỗ trợ vay tín dụng, huy động các nguồn lực cộng đồng xã hội mua thẻ cho các em HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

Các chuyên gia nhận định rằng, mặc dù, chỉ còn số ít HSSV chưa tham gia BHYT, nhưng đây là số HSSV diện bắt buộc nằm trong lộ trình BHYT toàn dân nên có một ý nghĩa rất quan trọng. Mục đích đã gần đạt được, tuy nhiên để đạt được tỷ lệ bao phủ 100% HSSV tham gia BHYT rất cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền, nhà trường và toàn xã hội.

Quang Hào