Bà Rịa - Vũng Tàu:

Giám sát kết quả thực hiện các chỉ số PCI, PAPI 

Xem với cỡ chữ

Ban Pháp chế HĐND tỉnh vừa giám sát chuyên đề kết quả thực hiện các biện pháp nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index và các chỉ số theo Quyết định 1039/2019 của UBND tỉnh về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/2019 của Chính phủ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021 tại Sở Kế hoạch - Đầu tư. Năm 2019, chỉ số PCI của tỉnh xếp hạng 16 với số điểm 66,96 điểm, tăng 5 bậc và 2,94 điểm so với năm 2018, vươn lên nhóm các tỉnh có điều hành kinh tế tốt, đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam bộ. Trong 10 chỉ số thành phần, có 8 chỉ số tăng điểm. Đoàn giám sát đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh kiểm tra, đánh giá lại những kết quả đã thực hiện đối với các nhiệm vụ được giao, rút kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp tiếp tục nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PARindex và các chỉ số theo Quyết định 1039/2019 của UBND tỉnh…

DIỆU THẢO