Giám sát sát sao giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo 

Xem với cỡ chữ
Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được HĐND các cấp thành phố Hà Nội quan tâm thực hiện với trách nhiệm cao; bảo đảm đúng luật, có nhiều tiến bộ và HĐND thực sự là nơi để người dân gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của mình.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã tiếp 25 lượt công dân theo vụ việc, Thường trực HĐND cấp huyện tiếp 3.070 lượt công dân... Đại biểu HĐND thành phố tiếp 1.257 lượt công dân, đại biểu HĐND cấp huyện tiếp 19.177 lượt công dân... HĐND thành phố đã tiếp nhận 5.325 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kết quả xử lý đạt 100%; HĐND cấp huyện đã tiếp nhận 2.958 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kết quả xử lý đạt 93,5%...

Thường xuyên đôn đốc việc giải quyết đơn thư

Thời gian qua, Thường trực HĐND các cấp đã thể hiện tốt vai trò của mình trong việc xây dựng kế hoạch để Thường trực HĐND, đại biểu HĐND tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của thành phố, quận, huyện, thị xã, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND đã chủ động tìm hiểu thông tin, nắm bắt tình hình thực tế của địa phương cũng như các quy định của thành phố trong công tác tiếp công dân; thực hiện nghiêm túc việc xử lý, phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chuyển đơn đến đúng cấp có thẩm quyền và thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc giải quyết, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Đồng thời, UBND thành phố và các quận, huyện, thị xã đã xây dựng kế hoạch, lộ trình để thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về việc giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri; thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn; chủ động xin ý kiến tham vấn của các sở, ngành của thành phố để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Do vậy, một số vụ việc phức tạp đã được xem xét, giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, Thường trực HĐND cũng thẳng thắn chỉ ra một số bất cập, hạn chế trong công tác tiếp công dân và xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Cụ thể, ở một số đơn vị, Thường trực HĐND chưa tổ chức để đại biểu HĐND cấp mình tiếp công dân theo quy định. Trong khi đó, một số đại biểu HĐND các cấp chưa thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo lịch được phân công; việc theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân còn hạn chế, hiệu quả chưa cao…


Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Thường trực HĐND thành phố để thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân định kỳ
Ảnh: P. Long

Bố trí cán bộ có kinh nghiệm, chuyên môn để tiếp dân

Để công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại đạt được kết quả như mục tiêu nghị quyết đã đề ra, HĐND thành phố đề nghị Thường trực HĐND các cấp cần tiếp tục rà soát, xây dựng quy chế, quy định về việc hướng dẫn, phân công, đôn đốc Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân; tăng cường trách nhiệm của Thường trực, của đại biểu HĐND trong việc tiếp nhận, xử lý, rà soát, phân loại đơn thư, đặc biệt là tăng cường theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm. Ngoài ra, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, nắm tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân giữa các cấp chính quyền, tránh sự chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn nhau.

“Đặc biệt, phải tăng cường giám sát việc giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm thời gian giải quyết theo quy định pháp luật; coi trọng giám sát đối với các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và các vụ việc theo nghị quyết của Thành ủy và HĐND thành phố. Nghiên cứu lựa chọn nội dung này đưa vào các phiên chất vấn, giải trình của HĐND các cấp để nâng cao, chất lượng, hiệu quả” - Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu.

Ngoài ra, cần tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng cho đại biểu HĐND về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; cung cấp thông tin tài liệu kịp thời và kết nối giữa đại biểu với các ngành để công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo có chất lượng và hiệu quả; xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng CNTT liên thông các cấp nhằm thông tin kịp thời đến các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền về quá trình xử lý và kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng, tránh tình trạng chuyển đơn chồng chéo hoặc đã hết thẩm quyền giải quyết.

“Đáng chú ý, phải bố trí cán bộ tiếp công dân phải có kinh nghiệm công tác, có trình độ chuyên môn, am hiểu chính sách pháp luật, có kỹ năng giải thích, thuyết phục để thực hiện tốt chuyên môn, giúp đại biểu HĐND thực hiện tốt việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tại nơi ứng cử” - Thường trực HĐND thành phố đề nghị.

LONG HUỲNH

Video New - Hoạt động của HĐND Hà Nội