Giao ban công tác báo chí về hoạt động của Quốc hội  

Xem với cỡ chữ
Chiều 12.2, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc giao ban công tác báo chí giữa các cơ quan, đơn vị báo chí của Văn phòng Quốc hội nhằm đánh giá công tác báo chí về hoạt động của Quốc hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự có các lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Vụ Thông tin của Văn phòng Quốc hội…

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Vụ Thông tin đã báo cáo về công tác thông tin, tuyên truyền, giao ban báo chí năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ, định hướng tuyên truyền năm 2020 của cơ quan, đơn vị mình. Qua các báo cáo cho thấy, năm 2019, Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể là hoạt động tại Kỳ họp thứ Bảy và Kỳ họp thứ Tám, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội…

Đáng chú ý, cùng với việc tập trung thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chân thực, khách quan các hoạt động của Quốc hội, Báo Đại biểu Nhân dân đã triển khai các tuyến bài theo chuyên đề, mở chuyên mục, diễn đàn nhằm đánh giá, phân tích nội dung các dự án luật, các quyết sách của Quốc hội trước, trong quá trình đưa ra thảo luận tại Quốc hội cũng như sau khi được Quốc hội thông qua, qua đó lan tỏa những nội dung chính, những điểm mới tới cử tri và nhân dân cả nước…

Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí của Văn phòng Quốc hội cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền; kiến nghị với lãnh đạo Văn phòng Quốc hội về việc tiếp tục tạo điều kiện cho các phóng viên trong quá trình tác nghiệp, nhất là những hoạt động của các cơ quan của Quốc hội tại các địa phương, cơ sở. Xây dựng quy chế phối hợp công tác, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan báo chí trực thuộc Văn phòng Quốc hội, giữa Vụ Thông tin và các vụ tham mưu, giúp việc Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội do Vụ Thông tin làm đầu mối để cung cấp kịp thời và định hướng thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Các cơ quan báo chí cũng kiến nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện sắp xếp, bổ sung và kiện toàn tổ chức bộ máy và con người để quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin báo chí trong từng lĩnh vực cụ thể, bảo đảm sát sao, chất lượng, hiệu quả…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội của các cơ quan báo chí trong năm 2019; chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các cơ quan báo chí cần tiếp tục có sự khớp nối, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, chia sẻ thông tin, bảo đảm luôn đi đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội. Duy trì hoạt động giao ban báo chí định kỳ giữa Vụ Thông tin và các cơ quan báo chí của Quốc hội

Cơ bản tán thành với những kiến nghị của các cơ quan báo chí nêu ra, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, năm 2020 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và Quốc hội, vì thế các cơ quan báo chí cần tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích của đơn vị báo chí tuyên truyền về hoạt động của cơ quan dân cử, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của Quốc hội Việt Nam.

Đặc biệt, năm 2020, Quốc hội Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch AIPA 41. Cùng với việc tuyên truyền về hoạt động đối ngoại nghị viện đa phương, song phương, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, các cơ quan báo chí cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung tuyên truyền đậm nét về sự kiện Quốc hội đăng cai tổ chức Đại hội đồng AIPA 41 tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh và các hoạt động quan trọng có liên quan khác. Đồng thời, tập trung thông tin, tuyên truyền, triển khai Kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV theo hướng chủ động xây dựng các tuyến tin, bài đánh giá, tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội, nêu bật những thành tựu đạt được và bài học kinh nghiệm trong hoạt động của Quốc hội Khóa XIV. Tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó có đại hội đảng các cấp của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam…

Nguyễn Vũ