H. Bù Đốp, Bình Phước: 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới 

Xem với cỡ chữ

Theo đánh giá tại Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Khóa IV mới đây, 6 tháng đầu năm 2020, sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển. Tổng thu ngân sách địa phương là 343,581 tỷ đồng, đạt 72% so với nghị quyết HĐND, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2019. Giải quyết vốn xây dựng cơ bản huyện quản lý 115,139 tỷ đồng, đạt 116% dự toán tỉnh giao và nghị quyết HĐND huyện giao… Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ. Đến nay, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 12 tiêu chí trở lên. Năm 2020, huyện phấn đấu đưa xã Thanh Hòa về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình. Những tháng cuối năm, huyện tập trung thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế vừa tổ chức phòng chống dịch hiệu quả; chuẩn bị tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chuẩn bị công tác bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện chất vấn đối với lãnh đạo Phòng kinh tế hạ tầng và Phòng tư pháp huyện; thảo luận và thông qua 9 nghị quyết.

LÊ PHƯỚC