Hà Nội: Sẽ xem xét 17 nghị quyết chuyên đề tại Kỳ họp thứ 15 

Xem với cỡ chữ

HĐND thành phố đã có Thông báo số 15/TB-HĐNĐ về Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 15. Theo đó, kỳ họp dự kiến được tổ chức trong tuần từ ngày 6 - 10.7. HĐND thành phố sẽ xem xét 12 báo cáo, 1 nghị quyết thường kỳ và 17 nghị quyết chuyên đề. Trong các nghị quyết chuyên đề, HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết nghị về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020; điều chỉnh danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020; mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp thôn, tổ dân phố; quy định các khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; hoạt động khuyến nông, mức hỗ trợ đặc thù đối với lúa bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn; cơ chế đặc thù hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp thành phố trong năm 2020…

LÊ HỢP