Hà Nội: Tiếp tục làm tốt công tác quản lý hạ tầng xã hội 

Xem với cỡ chữ

Giám sát việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quy hoạch xây dựng tại huyện Đông Anh, Đoàn giám sát số 2 Thường trực HĐND thành phố ghi nhận: Nhiều dự án trọng điểm của Trung ương và thành phố đang được tích cực triển khai; một số quy hoạch phân khu đang được nghiên cứu điều chỉnh. Tuy nhiên, các khu vực dân cư hiện có cần được quan tâm đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị hóa. UBND huyện đã và đang lập, thực hiện 15 đề án thành phần, trong khi đó, huyện còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện và quản lý quy hoạch. Đến nay, huyện còn 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị chưa được phê duyệt, nên việc cung cấp thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ cho các dự án gặp khó khăn; lực lượng quản lý trật tự xây dựng của địa phương mỏng, khó khăn trong quản lý, xử lý…
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện tiếp tục quan tâm công tác chỉ đạo, rà soát quy hoạch để bám sát lộ trình thực hiện tốt Đề án xây dựng huyện thành quận trong giai đoạn 2020 - 2025; tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật giao thông, thiết chế văn hóa; tăng cường đầu tư nguồn lực cho cơ sở hạ tầng nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tiếp tục làm tốt công tác quản lý hạ tầng xã hội, khớp nối các quy hoạch trên địa bàn...

KHÁNH DUY