Hà Nội có thêm 24 trạm quan trắc không khí tự động 

Xem với cỡ chữ

UBND thành phố vừa tiếp nhận 24 trạm quan trắc không khí tự động do Công ty TNHH THT (Hàn Quốc) tài trợ, qua đó nâng tổng số trạm quan trắc không khí tự động trên địa bàn TP Hà Nội lên 35 trạm. Những trạm quan trắc tự động sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu theo dõi diễn biến chất lượng không khí của người dân Thủ đô, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng chính sách về bảo vệ môi trường không khí.

L. HUỲNH