Hậu Giang: Tăng cường phối hợp trong hoạt động 

Xem với cỡ chữ

Làm việc với Thường trực HĐND huyện Phụng Hiệp về hoạt động HĐND cấp huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả HĐND huyện và cấp xã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ đúng luật; công tác TXCT, trả lời, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri luôn được HĐND, UBND và các ban ngành từ huyện đến cấp xã quan tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao; công tác giám sát không ngừng nâng cao hiệu quả trong giải quyết nhiều vấn đề sau giám sát; chất lượng ban hành nghị quyết HĐND cấp xã được nâng lên đáng kể; quan tâm thực hiện tốt Kế hoạch số 14/KH-HĐND ngày 20.2.2020 của HĐND tỉnh về phát động thi đua trong hoạt động HĐND cấp huyện năm 2020. Đề nghị Thường trực HĐND huyện tăng cường phối hợp chặt chẽ, khoa học hơn trong hoạt động, nhất là công tác chuẩn bị phục vụ kỳ họp.

HOÀNG LAN