Bắc Ninh

HĐND tỉnh bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Xem với cỡ chữ
Ngày 10.7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII đã tổ chức Kỳ họp thứ 19 để xem xét, quyết định việc kiện toàn nhân sự UBND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung cho biết, những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn có sự phát triển toàn diện về mọi mặt. Thành công đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị; hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý Nhà nước, sự đồng lòng ủng hộ của toàn dân.

Nhằm kịp thời kiện toàn nhân sự chủ chốt của UBND tỉnh để đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương; căn cứ vào các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện quy trình 5 bước về công tác cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chặt chẽ nhằm giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu bổ sung 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã được sự đồng ý chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đối với 2 đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh và Đào Quang Khải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị, các vị đại biểu HĐND tỉnh đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, thể hiện sự thống nhất cao, sáng suốt lựa chọn để bầu các đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất, trí tuệ vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh bỏ phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tiến Nhường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Phong, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh do nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

HĐND tỉnh đã tiến hành các thủ tục theo luật định, thông qua các Nghị quyết với sự nhất trí cao về: cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tiến Nhường và ông Nguyễn Văn Phong; xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vương Quốc Tuấn và ông Đào Quang Khải.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung khẳng định, Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Khóa XVIII thành công thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc kiện toàn nhân sự chủ chốt của UBND tỉnh; tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất của đại biểu HĐND tỉnh trong việc lựa chọn nhân sự để đảm bảo sự lãnh đạo, điều hành thông suốt, hiệu quả của UBND tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung tin tưởng, 2 đồng chí Vương Quốc Tuấn và Đào Quang Khải phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt trọng trách, chức năng, nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, cùng với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh Bắc Ninh đã đề ra.

Quang Tuấn

Truyền hình