Hỗ trợ dân thoát bẫy nghèo 

Xem với cỡ chữ
Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, đến nay độ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) cả nước đã đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội và Chính phủ đặt ra. Điều này đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất cao cùng sự chỉ đạo rất quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của ngành BHXH.

Gần 90% dân số tham gia BHYT

Theo số liệu thống kê của BHXH Việt Nam, đến tháng 5.2019, cả nước có 84,5 triệu người dân có thẻ BHYT và đã đạt được tỷ lệ bao phủ là 89%. Có thể nói rằng hiện nay các nhóm đối tượng là người lao động đã tham gia BHYT trên 90% một con số rất đáng khích lệ. Nhóm người hưu trí, mất sức lao động, bảo trợ xã hội thì 100% đã tham BHYT với khoảng 3,1 triệu người có thẻ BHYT. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ bao gồm có hộ cận nghèo, học sinh sinh viên cũng đã có tỷ lệ tham gia xấp xỉ 100%.

Đặc biệt là nhóm thứ 5, là nhóm hộ gia đình mà trước đây được tham gia BHYT dưới hình thức tự nguyện, từ ngày Luật BHYT sửa đổi năm 2014 thì chuyển thành đối tượng tham gia BHYT bắt buộc nhưng theo hình thức là hộ gia đình, thì đến tháng 5.2019 đã có trên 17 triệu người tham gia.

“Những con số trên thể hiện sự quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, cũng như là sự quan tâm người dân trong quá trình tham gia BHYT” - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn khẳng định.

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn, BHYT cũng như là các loại hình bảo hiểm khác, đều tuân theo nguyên lý quản lý và chia sẻ rủi ro. Nhưng quản lý rủi ro trong lĩnh vực y tế lại mang một ý nghĩa nhân văn, tầm quan trọng hết sức lớn, bởi vì nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân và cho chính bản thân mình là rất chính đáng. Sau 27 năm tham gia BHYT, nhiều người đánh giá BHYT như phao cứu sinh để giúp người dân thoát khỏi bẫy nghèo y tế. Có thể hình dung, nhu cầu khám chữa bệnh càng tăng, chi phí ngày càng lớn, công nghệ ngày càng cao thì đòi hỏi phải có sự chung tay của cả cộng đồng, mà BHYT chính là sự chung tay đóng góp của cả cộng đồng với Đảng, Nhà nước để chăm lo cho sức khỏe nhân dân, cũng như sức khỏe của chính bản thân mình.


Đại diện lãnh đạo BHXH huyện Thái Thụy, Thái Bình trao thẻ BHYT cho người dân Nguồn: ITN

Triển khai giải pháp đồng bộ

Trao đổi về chủ đề “Phát triển bền vững đối tượng tham gia BHYT”, Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi, độ bao phủ BHYT đã đạt đến 89% cho thấy, chúng ta đi trước nghị quyết của Trung ương về thực hiện chính sách bao phủ BHYT, người dân đã được tham gia vào các chính sách BHYT nâng cao sức khỏe nhân dân bởi họ nhận thấy rằng đây là một chính sách đem lại lợi ích cao nhất cho người dân.

BHYT chính là trụ cột quan trọng của tài chính y tế để chăm lo sức khỏe nhân dân. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bàn về các giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHYT một cách bền vững, Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi, cần xem lại và bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phải làm thế nào để ngành y tế, cơ sở khám, chữa bệnh phải đem lại được sự hài lòng của người dân. Chúng ta phải tự mình thu hút và tạo ra sự hài lòng của người dân đối với chính sách.

“Tôi mong rằng người dân thấy được trách nhiệm không phải cho bản thân mình, chăm lo sức khỏe cho mình mà trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội, và coi như sự đồng hành của đất nước để chúng ta chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt nhất trong điều kiện có thể” - TS. Bùi Sỹ Lợi nói.

Từ góc độ của ngành, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho rằng, các giải pháp đồng bộ luôn luôn là mục tiêu đặt ra để hoàn thành được bao phủ BHYT toàn dân. BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thường xuyên báo cáo, xin ý kiến của các cấp ủy chính quyền địa phương để cả hệ thống chính trị địa phương vào cuộc từ Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể quần chúng, phải xác định đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành BHXH mà còn là nhiệm vụ an sinh xã hội của đất nước, trong đó BHYT là một trụ cột.

“Một trong những giải pháp quan trọng ngành đang đẩy nhanh là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình phục vụ. Hiện nay, toàn bộ người tham gia BHYT được quản lý trên hệ thống công nghệ thông tin. BHXH Việt Nam đã có cơ sở dữ liệu khá đầy đủ, khá chính xác. Đây là nền tảng để từ đó có những tiện ích, phần mềm trở lại phục vụ người dân, phục vụ các bệnh viện; đồng thời phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát hướng tới bảo đảm chi trả đúng, đủ cho người dân” - ông Phạm Lương Sơn cho biết.

Quốc Túy