Vĩnh Phúc:

Hỗ trợ người bị cách ly và người tham gia trực chốt phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 

Xem với cỡ chữ

HĐND tỉnh vừa tổ chức Kỳ họp thứ 15 (họp bất thường) xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua nghị quyết Về hỗ trợ tiền ăn miễn phí cho người bị cách ly và mức hỗ trợ cho người tham gia trực chốt phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, mức hỗ trợ cho người bị cách ly cụ thể như sau: Trường hợp được cách ly cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung là 60.000 đồng/người/ngày; người cách ly tại cộng đồng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được hỗ trợ 40.000 đồng/người/ngày. Mức hỗ trợ cho người tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch trên địa bàn tỉnh 200.000đ/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết. Để nghị quyết triển khai kịp thời, hiệu quả, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh có kế hoạch tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết để các cấp, các ngành, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã đề ra.

NGUYỄN TRANG