Hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu 

Xem với cỡ chữ
Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phố và đại diện các sở, ngành, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao nỗ lực của Hà Nội trong việc thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết của HĐND, trong đó dự kiến hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra.

Về đích sớm 3 chỉ tiêu

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền: Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND thành phố về kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm (2016 - 2020), trong số 17 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu được giao, đến nay, có 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm 2 năm so với kế hoạch, bao gồm các chỉ tiêu: Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn Quốc gia và tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ; 13 chỉ tiêu tiếp tục thực hiện trong năm 2019, 2020 và dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch. Chỉ duy nhất có một chỉ tiêu dự kiến không hoàn thành, đó là chỉ tiêu đô thị hóa (mục tiêu đặt ra là 58 - 60% nhưng hiện nay mới đạt 49,2%).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Giám đốc Sở KH - ĐT cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy đạt mục tiêu đề ra nhưng chưa có đột phá, phát huy tốt những thuận lợi và cơ hội của Thủ đô; chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội thành còn chậm so với yêu cầu. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị tuy có bước đột phá song việc tổ chức thực hiện và giám sát chưa thực sự chặt chẽ. “Đáng chú ý, việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, trường đại học, cao đẳng, cơ sở khám chữa bệnh ra ngoài khu vực nội đô cũ chưa bảo đảm tiến độ; ô nhiễm môi trường ở mức báo động, nhất là nội đô trung tâm; úng ngập ngày càng thường xuyên hơn” - ông Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá.

Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của thành viên đoàn giám sát và giải trình của lãnh đạo một số sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý đã đề nghị Sở KH - ĐT cùng các sở, ngành thành phố đề xuất giải pháp cụ thể với những chỉ tiêu còn chưa đạt; với những chỉ tiêu đã đạt và dự kiến đạt thì tập trung vào những giải pháp để có thể có được kết quả cao nhất, so sánh với các nhiệm kỳ trước để đánh giá rõ sự tăng trưởng. “Tới đây, UBND thành phố sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND thành phố giao, trong đó đặc biệt chú trọng rà soát lại một số chỉ tiêu hiện còn nhiều khó khăn” - Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.


Kinh tế Thủ đô từ đầu nhiệm kỳ đến nay có nhiều khởi sắc, đạt được những kết quả đáng khích lệ
Ảnh: P. Long
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, KT - XH Thủ đô đã đạt được rất nhiều đáng khích lệ, điển hình như kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng mạnh, GRDP giai đoạn 2016-2020 tăng 7,31% và đạt mục tiêu đề ra. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 1,72 triệu tỷ đồng; đầu tư nước ngoài giai đoạn 2016 - 2018 thu hút 14,5 tỷ USD, gấp 2,25 lần giai đoạn 2011 -2015... Năm 2018, PCI của thành phố Hà Nội tăng 15 bậc so với năm 2015, lên vị trí thứ 9 - cao nhất từ trước tới nay.

Rà soát và tìm giải pháp hữu hiệu với chỉ tiêu còn thấp

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố và HĐND thành phố đã được các cấp, các ngành của Hà Nội triển khai rất bài bản, quyết liệt, đến nay dự báo 16/17 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó 3 chỉ tiêu đã hoàn thành rất cao. Thành phố cũng đã đề ra 8 Chương trình công tác trọng tâm, thành lập Ban Chỉ đạo cho từng Chương trình và phân công từng lãnh đạo thành phố làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Chỉ tịch HĐND thành phố đề nghị, với 3 chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch, các cấp các ngành cần tiếp tục phấn đấu để đạt kết quả cao nhất. Trong đó, với chỉ tiêu tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới cần cố gắng đến hết nhiệm kỳ này đạt trên 95%; chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia cần tiếp tục tăng lên. Riêng với tỷ lệ hộ nghèo, nếu không triển khai kịp thời các giải pháp theo Chương trình 04 của Thành ủy thì sẽ không đạt được kết quả cao hơn, bởi đích cuối cùng của thành phố đó là về cơ bản không còn hộ nghèo.

Đối với 13 chỉ tiêu dự báo sẽ đạt, Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý UBND thành phố sớm rà soát để có những giải pháp cụ thể, nếu không sẽ có những chỉ tiêu không hoàn thành. “Như qua giải trình về những giải pháp của Sở TN - MT về chỉ tiêu xử lý nước thải khu công nghiệp cho thấy hiện mới đạt 60%, còn một năm nữa khó đạt 40% còn lại. Về chỉ tiêu vận tải hành khách công cộng, Sở GT - VT dự kiến đạt chỉ tiêu, nhưng đó là tính cả vận tải bằng đường sắt, trong khi 1 - 2 năm nữa, hai tuyến đường sắt đô thị tại thành phố có đi vào hoạt động được hay không đang là bài toán khó. Cũng như với chỉ tiêu thu gom rác thải ở nông thôn, chỉ tiêu về giường bệnh/vạn dân... cũng còn nhiều khó khăn” - Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu.

NGUYÊN KHÔI

Video New - Hoạt động của HĐND Hà Nội