Hội đồng Dân tộc làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ 

Xem với cỡ chữ
Chiều 14.8, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc đã làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011 – 2020”.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu tại cuộc làm việc

Tham gia cuộc làm việc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh; đại diện Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ; lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc. 

Báo cáo tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc nêu rõ, 10 năm qua, được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành có liên quan và địa phương, các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được triển khai đúng hướng, trực tiếp làm thay đổi diện mạo đời sống, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; huy động được nguồn vốn đầu tư cho ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, làm cho hoạt động nghiên cứu gắn bó với thực tiễn của địa phương, người dân được hưởng những thành quả do khoa học và công nghệ mang lại. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp ở nông thôn đổi mới công nghệ hoặc hỗ trợ hình thành các ngành nghề mới nhằm phát huy lợi thế của địa phương, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển sản xuất tại một số địa bàn đặc biệt khó khăn, chậm phát triển, vùng dân tộc ít người. Vì thế, tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi thời gian qua đạt khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Bước đầu hình thành vùng sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa. Cơ sở hạ tầng từng bước được tăng cường; giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Phạm Công Tạc cũng chỉ ra vướng mắc trong hệ thống chính sách về khoa học và công nghệ liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi như: còn có các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, cần được xử lý. Chưa có hệ thống văn bản riêng về hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi nên gây khó khăn trong việc thu hút nguồn lực, nhất là từ doanh nghiệp… Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 nhằm có các quy định đặc thù để phát triển khoa học và công nghệ phục vụ đồng bào dân tộc và vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tiếp tục bố trí đủ kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ.

Khẳng định Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ rất đầy đủ, bám sát vào đề cương Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc yêu cầu, các thành viên của Đoàn nhấn mạnh, nếu không đưa khoa học và công nghệ vào phát triển KT – XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi thì không thể giải quyết được vấn đề nghèo, đói ở khu vực này. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đề nghị, Bộ tiếp tục bóc tách số liệu riêng về đầu tư khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011 – 2020 trong số liệu chung của cả nước; đánh giá hiệu quả thực sự kết quả các đề án, đề tài đối với 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; làm rõ vai trò doanh nghiệp trong nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ cũng như định hướng thời gian tới cần tập trung giải quyết những vấn đề gì.

Tin và ảnh: Hoàng Ngọc