Hội nghị Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN lần thứ 18  

Xem với cỡ chữ
Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy làm Trưởng đoàn vừa tham dự Hội nghị Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN lần thứ 18 (AMMSTI-18) tại Singapore.

Tại Hội nghị AMMSTI-18, các Bộ trưởng đã tập trung thảo luận về nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác về khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong khu vực ASEAN. Đặc biệt, các Bộ trưởng đã trao đổi, đề xuất phương hướng, nội dung phát triển các tài năng KHCN và ĐMST của ASEAN nói chung và thông qua Mạng lưới các nhà khoa học trẻ ASEAN (AYSN) nói riêng. Trong khuôn khổ hoạt động của Mạng lưới AYSN, Việt Nam đăng cai tổ chức Chương trình Lãnh đạo khoa học ASEAN lần thứ 4 (LSP-4) tại Hà Nội vào tháng 12.2019.


Trưởng đoàn các nước tại phiên khai mạc hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy đã trao đổi, đề xuất một số nội dung liên quan đến dự thảo Lộ trình ĐMST ASEAN 2019 - 2025 và vấn đề nâng cao năng lực tiếp cận Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, trong đó, đề xuất xem xét bổ sung nội dung về sự sẵn sàng của lực lượng lao động và sự tham gia của khu vực tư nhân trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và phát triển các tài năng khoa học, công nghệ và ĐMST trong dự thảo Lộ trình ĐMST ASEAN 2019-2025. Các nước thành viên ASEAN có trình độ ĐMST, năng lực và quy mô sản suất khác nhau, theo đó, mức độ chịu tác động ảnh hưởng của Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 cũng khác nhau. Do vậy, các nước ASEAN cần có biện pháp tăng cường năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh và đề xuất ASEAN xem xét thiết lập Nền tảng công nghệ số, tăng cường kết nối Mạng lưới tài năng KHCN và ĐMST ASEAN. Hiện nay, Việt Nam cũng đang tập trung nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách nhằm nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, xây dựng và triển khai Chương trình KHCN phục vụ phát triển và ứng dụng công nghệ đặc trưng của Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Trên cơ sở nội dung thảo luận tại Hội nghị lần này, các Bộ trưởng đã nhất trí thông qua danh mục các hoạt động ưu tiên trong năm 2020 của Uỷ ban KHCN và ĐMST ASEAN (COSTI), bao gồm: (I) thúc đẩy việc hoàn thiện dự thảo và thông qua Lộ trình ĐMST ASEAN 2019 - 2025; (II) tiếp tục triển khai Sáng kiến Phát triển chẩn đoán Y học ASEAN (DxD), Sáng kiến Cơ sở Tính toán hiệu năng cao ASEAN (HPC); (III) hoàn thiện dự thảo Khung khổ hành động KHCN và ĐMST ASEAN: Hội tụ hướng tới phát triển nền tảng KHCN và ĐMST của ASEAN về thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; (iv) Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mạng lưới các nhà khoa học trẻ ASEAN; và (v) Nâng cao sự sẵn sàng của lực lượng lao động và sự tham gia của khu vực tư nhân trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Các Bộ trưởng cũng đã xem xét, thông qua Báo cáo của Hội nghị COSTI lần thứ 77 do Chủ tịch COSTI trình bày, trong đó có các nội dung quan trọng như: tình hình triển khai các dự án hợp tác KHCN và ĐMST, báo cáo đánh giá tình hình triển khai Chương trình Hành động KHCN và ĐMST ASEAN (APASTI) giai đoạn 2016 - 2025….

Trước khi Hội nghị AMMSTI-18 khai mạc, đã diễn ra các cuộc họp: Hội nghị COSTI-77, Cuộc họp của Ban Tư vấn COSTI (BAC); Cuộc họp của các Tiểu ban trực thuộc ASEAN. Dự kiến, Hội nghị Bộ trưởng KHCN và ĐMST ASEAN không chính thức lần thứ 11 (IAMMSTI-11) sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ KHCN à ĐMST ASEAN (AWSTI) vào tháng 10.2020 tại Thái Lan.

Tin và ảnh: Cát Thành