Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ 

Xem với cỡ chữ
* Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự và phát biểu chỉ đạo

Ngày 16.9, tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh”.


Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tới dự và phát biểu tại Hội nghị

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tới dự Hội nghị.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Ủy viên UBTVQH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu; Ủy viên UBTVQH, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy; đại diện lãnh đạo một số cơ quan của QH, Chính phủ, đại diện Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ, đại diện Thường trực HĐND các tỉnh Cao Bằng, Hòa Bình, Bến Tre...


Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy phát biểu chào mừng hội nghị

Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy khẳng định hội nghị có ý nghĩa quan trọng. Với sự tâm huyết, trách nhiệm của Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND các tỉnh, thành phố, hội nghị sẽ có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, đóng góp những kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn kỳ vọng của cử tri, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương trong khu vực.

Báo cáo đề dẫn tại hội nghị, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy đề nghị các đại biểu đi sâu phân tích, trao đổi những kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh và đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể với UBTVQH, với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Bầu cử đại biểu QH và HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của QH, HĐND và các quy định về chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND các cấp.


Toàn cảnh hội nghị

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng: Hiện nay, tỷ lệ đại biểu HĐND kiêm nhiệm vẫn còn cao nên thời gian dành cho hoạt động của HĐND chưa nhiều. Một số đại biểu mới tham gia lần đầu còn thiếu các kỹ năng trong việc phát huy vai trò của mình (kỹ năng giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri…). Các đại biểu đề nghị, cần chú ý tiêu chuẩn của đại biểu, coi trọng phẩm chất, đạo đức, trình độ; thống nhất trên toàn quốc các quy định, tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng, chấm điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ đối với từng đại biểu HĐND theo từng năm và cả nhiệm kỳ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu ghi nhận và đánh giá cao những cách làm hay, sáng tạo của các địa phương. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các đại biểu đã đưa ra được những kinh nghiệm cụ thể để địa phương khác tham khảo, rút kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh. Phó Chủ tịch QH đề nghị, mỗi đại biểu HĐND cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của mình, từ việc phát hiện các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đến việc đề xuất các giải pháp thực hiện. Bên cạnh đó, Ban Công tác đại biểu cần tăng cường phối hợp với Thường trực HĐND các địa phương tiếp tục tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND, xây dựng giáo trình và đội ngũ báo cáo viên phù hợp với nhu cầu của đại biểu HĐND các cấp…


Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam chuyển giao việc đăng cai tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ lần thứ 8 cho Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình

+ Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam đã chuyển giao việc đăng cai tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ 8 cho Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình.

Tin và ảnh: TRẦN TÂM