Hội thảo Giáo dục 2019 diễn ra vào ngày 20.9 

Xem với cỡ chữ
Theo Thông báo số 2, Hội thảo Giáo dục 2019 (VEC 2019) do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 20.9, tại Khách sạn Mélia, Hà Nội. Chủ đề của VEC 2019 là “Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế”.

Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách cùng trao đổi, thảo luận về thực trạng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật phát triển lĩnh vực này, cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao cho đất nước trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế mạnh mẽ.

Ban Tổ chức hội thảo cho biết, đến nay đã nhận được đăng ký và tham luận của đông đảo chuyên gia, nhà quản lý, nhà giáo, nhà khoa học trong và ngoài nước. Hạn cuối để nộp toàn văn tham luận là ngày 30.8. Các tham luận chính thức sẽ được phát trong hội thảo và đăng trong kỷ yếu VEC 2019 (phát hành vào tháng 12). Ban Tổ chức sẽ sử dụng một số tham luận để công bố trên các phương tiện thông tin nhằm mục đích phổ biến cho nội dung hội thảo.

Thông tin chi tiết về Hội thảo Giáo dục 2019 tham khảo tại các địa chỉ: Trang web hội thảo: hoithaovhgd.vn; trên báo điện tử Đại biểu Nhân dân: www.daibieunhandan.vn; trang web của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ: http://quochoi.vn/uybanvanhoagiaoducthanhnienthieunienvanhidong/Pages/default.aspx.

Nhật Linh